RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Dizaina fabrika

RTU Dizaina fabrika

 

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar Baltijā vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu, kvalificētu ekspertu komandu un atbalsta instrumentiem studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus.

RTU Dizaina fabrikas inovatīvu produktu izstrādes darbnīcas 2019. gadā tika pa­pildinātas ar jaunām tehnoloģijām, lai varētu realizēt sarežģītākus projektus un veicināt kvalitatīvu jaunu produktu izstrādi Latvijā. Ar SIA «Mikrotīkls» atbal-stu iegādātas vairākas iekārtas elektronikas darbnīcai, kas uzlabos studentu un skolēnu iespējas elektronikas prototipēšanā. Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, kopš 2019. gada RTU Dizaina fabrika īsteno arī nebijušu projektu «Inovāciju granti studentiem». Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspējas, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, par to saņemot arī stipendiju un atbalsta grantu. RTU Dizaina fabrika ir Latvijas kontaktpunkts EIT (European Institute of Innovation and Technology) zināšanu kopienām «Climate-KIC», «Food» un «Raw Materials».

RTU Dizaina fabrika uztur arī atvērto darbnīcu «theLAB», kur studenti var apgūt un lietot 3D drukas, lāzergriešanas un gravēšanas iekārtas, lodēšanas staciju, vinila griezēju, lielformāta printeri un citas iekārtas, lai kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem īstenotu jaunas idejas un strādātu pie prototipu izveides. Līdz šim at­vērtās darbnīcas gada laikā izmanto vairāk nekā 1000 studentu, tajās ik gadu top vismaz 35 jaunu produktu prototipi, ko veido studenti un jaunuzņēmumu dalībnieki gan tehnisko zināšanu, gan uzņēmējdarbības prasmju apguves procesā.

Atbalstītājs: SIA ''Mikrotīkls''

Projekti