RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Būvniecības fakultātes 150 gadu jubileja

RTU Būvniecības fakultātes 150 gadu jubileja

2013. gada 9. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte (RTU BF) atzīmēja 150 gadu jubileju – tās darbības sākums 1863. gadā uzskatāms arī par Latvijas būvniecības zinātnes pirmajiem soļiem pasaules eksakto zinātņu kartē. 

RTU BF jubilejas ietvaros notika arī konference. Konferences darba pirmajās divās sesijās RTU, Malaizijas, Polijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas un Lietuvas universitāšu pārstāvji lasīja referātus saistībā ar celtniecību, tās materiāliem un tehnoloģijām, siltuma un termisko procesu, ģeomātiku un ģeotehniku. Savukārt trešā sesijā bija skatāmi stendi referātu formā.

RTU BF (toreiz – Inženierzinātņu nodaļa) savu darbību oficiāli sāka 1863. gadā Rīgas Politehniskās augstskolas (RPA) sastāvā. RTU BF priekšgājēja bija Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Arhitektūras – celtniecības un inženierceltniecības fakultāte. Savukārt RPI bija pamatā citu Latvijas universitāšu izveidei – uz tās fakultāšu bāzes 1919. gadā radīta Latvijas Augstskola (vēlāk – Latvijas Universitāte). „Pusotra gadsimta laikā mainījušies ne tikai valstu nosaukumi, bet arī valodas standarti būvniecības industrijā, bet izglītības būtība palikusi nemainīga – izglītot un apmācīt augsti kvalificētus speciālistus būvniecības nozarē, kas veidojusi, veido un veidos Latvijas valsti. Mēs lepojamies ar RTU absolventiem, kuri piedalījušies katra nozīmīga būvniecības projekta īstenošanā Latvijā.”

Profesors Juris Smirnovs
RTU BF dekāns

Projekts tika īstenots sadarbībā ar „AS „UPB”, SIA „GeoStar”, SIA „GPS Partners”, SIA „Merko”, SIA „Tilts”, SIA „Peikko Latvija”, AS „RBSSKALS”, SIA  „Viadukts”, SIA „Energoremonts Rīga”, AS „Ceļa inženieri”, SIA „Strabag”, SIA „Rīgas Tilti”, SIA „Abora”, SIA „Lattelecom”, SIA „Vincents Polyline”, SIA „FIMA”, SIA „Materiāli”.

Fotogalerija

Projekti