RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Atbalsts RTU Arhitektūras fakultātes diplomdarbu izstādei RTU AF 150 gadu jubilejas pasākuma norisei

Atbalsts RTU Arhitektūras fakultātes diplomdarbu izstādei RTU AF 150 gadu jubilejas pasākuma norisei

2019. gada 18. janvārī RTU Arhitektūras fakultātē tika atklāta absolventu diplom­projektu izstāde «Sinerģija», nododot sabiedrības vērtējumam jauno arhitektu versijas par dažādu ēku, teritoriju un citu objektu izstrādi, attīstību un revitalizāciju. 2019. gadā arhitekta profesionālo kvalifikāciju un maģistra diplomus saņēma 40 RTU Arhitektūras fakultātes absolventi. Šis, 138. jauno arhitektu izlaidums un izstāde ir īpaši, jo šogad apritēja 150 gadi kopš Latvijā var iegūt augstāko izglītību arhitektūrā.

Izlaidums un diplomprojektu izstāde ievadīja 2019. gada jubilejas pasākumuciklu «Arhitektūras izglītībai Latvijā 150». 1869. gadā Rīgas Politehnikumā atvēra Arhitektūras nodaļu, un tās pirmais absolvents 1874. gadā bija Oskars Bārs. Gadu gaitā piedzīvojot reorganizācijas, tagadējā formā RTU AF tika atjaunota 1990. gadā.

Gandrīz puse jauno arhitektu diplomdarbus bija veltījuši dažādiem objek-tiem Rīgā, otra puse — teritorijām citviet Latvijā, bet trīs — vietām ārpus Latvijas. Diplomprojekti gan tematiski, gan piedāvāto risinājumu ziņā bija ļoti daudzveidīgi. Piemēram, Kristīne Orleāne risinājusi Āgenskalna tirgus atjaunošanas iespējas, Anete Soldāne nākusi klajā ar ideju par olimpiskā ciemata izveidi Sigul­dā, piedāvājot attīstīt to kā olimpisko spēļu teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas piemēru, savukārt Rūdolfs Maurāns aplūkojis amfībijarhitektūru pilsētu apbūvē, piedāvājot savu skatījumu Ūdens ekosistēmu pētniecības centra izveidei Trīsciemā. 2019. gada rudenī RTU AF rīkoja pasākumu ciklu «Latvijas arhitektūras izglītībai — 150» ar mērķi sniegt pārskatu par Latvijas arhitektūras attīstību un iezīmēt tās nākotnes perspektīvas. Izstāde «No zīmuļa līdz datoram» piedāvāja retrospektīvu ieskatu dažādos gadu desmitos tapušos arhitektu diplomprojektos un ieskicēja arī arhitektūras izglītības nākotnes attīstības virzienus. Fakultātes Tēlotājmākslas katedras fondos uzglabāto studentu un mācībspēku zīmējumus, gleznojumus un grafikas varēja aplūkot izstādē «Līnija. Forma. Krāsa». Jubilejas pasākumu kalendārā bija iekļauta arī diskusija par arhitektūras izglītības nākotni «Kādiem būt?». 2019. gada 18. oktobrī notika jubilejas izdevuma «Arhitektūras izglītībai Latvijā – 150» atvēršana un Lielais arhitektu salidojums «Zīmuļa termiņš». Rīgas Centrālajā bibliotēkā bija skatāma arhitektu zinātnisko un literāro darbu izstāde «Raksti», kas ilustrē arhitektu plašo interešu loku un talantu rakstniecības jomā.

«Kvalitatīvas dzīves telpas veidošana ir visas sabiedrības prioritāte, un dialogs ar sabiedrību ir viena no svarīgākajām mūsdienu arhitektūras procesa vadlīni­jām. Vietas un apkaimes identitāte, pilsētainavas kvalitāte, vēstures mantojuma integrācija mūsdienu pilsētvidē un tehnoloģiju attīstība nākotnē jeb sabiedrības dzīvestelpas robežu paplašināšanās iespējas ir tikai atsevišķi temati maģistra darbos, kuros gūtās atziņas ir iestrādātas konkrētos projektu risinājumos» uzsver RTU AF dekāns profesors Uģis Bratuškins.

Projekta atbalstītāji:
SIA «ITERA Latvija», «Forbo Flooring» pārstāvniecība Baltijas valstīs, SIA «Saint-Gobain Celtniecības produkti», AS «Latvijas Finieris».

Jubilejas pasākuma cikla «Latvijas arhitektūras izglītībai — 150» atbalstītāji:
Valsts kultūrkapitāla fonds, SIA «R.Evolution Strategy», SIA ITERA Latvija, SIA «Reaton», žurnāls «Latvijas Architektūra», Rīgas Centrālā bibliotēka un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekti