RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU Bērnu un jauniešu universitātes (BJU) centri Pierīgā

RTU Bērnu un jauniešu universitātes (BJU) centri Pierīgā

RTU BJU nodrošina izglītojošu nodarbību ciklu, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklātu viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. Licencētas nodarbības tiek organizētas 2.-3., 4.-6. un 7.-9. klašu skolēniem šādos virzienos: zinātniskā pētniecība un inženierzinātnes, būvniecība un arhitektūra, materiālzinātne un ķīmija, enerģētika un vides inženierzinātne, inženierekonomika un matemātika, mehānika un transports, elektronika, datorika un inovācijas. Pamatojoties uz 2018. gadā parakstītu līgumu ar Ogres pašvaldību, 2019. gadā RTU BJU izveidota Ogrē, veicinot bērnu un jau­niešu izpratni par inženierzinātnēm arī ārpus galvaspilsētas. Paralēli iknedēļas un ikmēneša nodarbībām bērniem, tiek organizētas dažādas lekcijas Latvijas skolu skolēniem (2.-9. klašu grupā) un semināri inženierzinātņu skolotājiem.

RTU BJUN ir ilggadēja tīklojuma European Children’s Universities Network dalīb­niece, tīklojums apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universi­tātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Atbalstītājs: SIA ''Mikrotīkls''

Projekti