RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Telekomunikāciju studiju priekšmetu materiāltehniskās bāzes uzlabošana

Telekomunikāciju studiju priekšmetu materiāltehniskās bāzes uzlabošana

Projekta mērķis ir uzlabot RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta studiju priekšmetu apguvi, papildinot tos ar materiāltehnisko bāzi, t.sk., apmācību materiāliem, lai studenti iegūtu vairāk zināšanu par jaunākajām telekomunikāciju tehnoloģijām un būtu labāk sagatavoti darba tirgum. Projekta ietvaros, uzlabojot materiāltehnisko bāzi, paredzēts papildināt jau esošos un izstrādāt jaunus studiju priekšmetu moduļus, piesaistot nozares vadošos speciālistus un kopīgi veidojot priekšmetu saturu.

Projekta laikā tiks iegādāts nepieciešamais papildinājumus  jau esošajai iekārtai, lai varētu modelēt un pētīt arī CDMA un OFDM tehnoloģijas. Iekārta lietojama gan demonstrācijām lekcijās, gan studentu laboratorijas darbos, gan vienkāršiem pētījumiem, piemēram, diplomdarbiem.

Projekti