Project

.
.
Potential of using industrial residue potato starch as a carbon source for producing single-cell proteins
Project title: Potential of using industrial residue potato starch as a carbon source for producing single-cell proteins
Number of project implementation agreement: ZM-2023/30
Registration number: 4741
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: RTU iekšējais finansējums
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 07.03.2023.
Project end date: 06.03.2024.
Title of grant issuer: Rīgas Tehniskā universitāte
General manager: Indra Bērziņa
Administrative manager: Sanita Vanaga
Total finance:
7058.83
Summary:

Līdz šim ciete tika raksturota kā potenciāls oglekļa avots SCP ražošanā, taču ne daudzi pētījumi liecina par tehnoloģiju attīstību, un šobrīd tiek izmantota tādu produktu radīšanai ar mazāku pievienoto vērtību kā biogāze. Izpētes rezultātā varētu tikt rasta jauna iespēja, kur rūpniecisko atlikumu cieti var izmantot augstvērtīgāka produkta ražošanai, tādējādi samazinot uzņēmumos radīto atkritumu daudzumu un samazinot proteīnu deficītu.

Activities:
Pētījuma veikšana, publikācijas sagatavošana un iesniegšana žurnālā.
Project published on RTU website: 07.03.2023.

University