Project

.
.
Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem
Project title: Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem
Project short title: Omega-3
Number of project implementation agreement: KC-PI-2017/60
Registration number: 3545
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Department of Environment and Energy Systems
Finance fund: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 29.01.2018.
Project end date: 27.12.2021.
Title of grant issuer: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
General manager: Ivars Veidenbergs
Administrative manager: Terēza Bezručko
Total finance:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300 000 EUR,
t.sk. 1.posms, kas netiek iekļauts rīkojumā, 25000 EUR, kur 90% jeb 22 500 EUR ir ERAF finansējums un 10% jeb 2 500 EUR ir RTU līdzfinansējums
un 2.posms 275 000 EUR, kur 90% jeb 247 500 EUR ir ERAF finansējums un 10% jeb 27 500 EUR ir RTU līdzfinansējums.
Summary:

Akvakultūras šobrīd ir visstraujāk augošā pārtikas rūpniecības nozare pasaulē, tomēr akvakultūras turpmākā attīstība ir apdraudēta, jo tā joprojām par galveno barības izejvielu avotu (barība audzētajām zivīm) izmanto no dabiskās nozvejas iegūtos resursus (zivju eļļu). Dabiskās nozvejas apjomi pēdējos 20 gadus nav mainījušies un šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā dabiskā nozveja vairs nespēj apgādāt akvakultūras industriju ar zivju audzēšanā nepieciešamo zivju eļļu. Lai akvakultūras attīstītos arī turpmāk, ir nepieciešams atrast alternatīvu barības avotu, kurš neradītu papildus konkurenci pār jau tā ierobežotajiem resursiem (zivju populācijas jūrās un okeānos, aramzeme, pirmējie augu izcelsmes cukuri utt.). Balstoties uz projekta iesniedzēju publicētajiem zinātniskajiem rakstiem un veikto zinātnisko publikāciju analīzi, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki, profesora Ivara Veidenberga vadībā, pasākumam “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” piedāvā no ražošanas blakusproduktiem iegūtu vienšūnu eļļu (zivju eļļas analogs). Tehnoloģija ir iekārtu kopums, kas veic ražošanas atkritumu pirmsapstrādi, mikroorganismu kultivēšanu substrātā (substrāts - apstrādātie atkritumi), iegūtās mikroorganismu biomasas apstrādi, vienšūnu eļļas (produkts) ekstrakciju no biomasas (superkritiskā CO2 ekstrakcija) un produkta kvalitātes kontroli.

Activities:
Izstrādāta videi draudzīga ražošanas un ekstrakcijas tehnoloģija vienšūnas eļļas ieguvei, lai izmantotu kā izejvielu zivju barībā, tradicionālās zivju eļļas aizvietošanai.
Project published on RTU website: 29.01.2018.

University