Project

.
.
Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: BIOEASTsUP
Project title: Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: BIOEASTsUP
Project short title: BIOEASTUP
Number of project implementation agreement: 862699
Registration number: 4176
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Department of Environment and Energy Systems
Finance fund: Horizon2020
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.10.2019.
Project end date: 31.08.2022.
Title of grant issuer: Research Executive Agency
General manager: Dagnija Blumberga
Administrative manager: Terēza Bezručko
Total finance:
3 000 000,00 €, kur 100% Eiropas Komisijas līdzfinansējums
Summary:

Projekta BIOEASTsUP vispārējais mērķis ir atbalstīt BIOEAST iniciatīvu tās Vīzijas 2030. gadam un Rīcības plāna ieviešanai 11 Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstīs pārejai uz bioekonomiku. Tas tiks izdarīts, iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas, akcentējot ilgtspējīgu aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstu valdību darba kārtībā, uzlabojot makroreģionālās sadarbības formātus ar lauksaimniecības un pārtikas nozares pakārtotajām un fundamentālajām saitēm, kā arī atbalstot valstu bioekonomikas stratēģiju attīstību. Projekts sekmēs BIOEAST iniciatīvu, lai kļūtu par pētniecības un inovāciju, lauku attīstības un citu politikas virzienu katalizatoru bioekonomikas attīstībā CAE, izveidojot labvēlīgu starpnozaru sistēmu ilgtspējīgai biomasas potenciāla izmantošanai.

Activities:
Projekts sekmēs BIOEAST iniciatīvu, lai kļūtu par pētniecības un inovāciju, lauku attīstības un citu politikas virzienu katalizatoru bioekonomikas attīstībā CAE, izveidojot labvēlīgu starpnozaru sistēmu ilgtspējīgai biomasas potenciāla izmantošanai.
Project published on RTU website: 01.10.2019.

University