Project

.
.
Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Project title: Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Project short title: SET4LOW
Number of project implementation agreement: lzp-2020/2-0191
Registration number: 4428
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Department of Environment and Energy Systems
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.12.2020.
Project end date: 31.12.2021.
Title of grant issuer: LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
General manager: Gatis Bažbauers
Administrative manager: Terēza Bezručko
Total finance:
100389.00
Summary:

Globālā sasilšana kļūst arvien aktuālāka problēma, un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju atdalīšana no saimnieciskās darbības izaugsmes ir viena no lielākajām mūsu sabiedrības problēmām. Enerģētikas nozare ir viens no galvenajiem piesārņojošajiem avotiem. Mūsu panākumi SEG emisiju samazināšanā ir atkarīgi no individuāliem un kolektīviem lēmumiem. Šie lēmumi ir atkarīgi no diviem svarīgiem faktoriem: mūsu spējas izprast socio-tehniskās enerģijas pārejas sarežģīto dinamiku un šo zināšanu izplatīšana iesaistīto pušu, lēmumu pieņēmēju un plašas sabiedrības vidū. Šā projekta galvenais mērķis ir izstrādāt sistēmdinamikā balstītu interaktīvu mācību platformu – datorsimulatoru, lai pētītu un mācītos par dinamiku, kas saistīta ar pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Projekta konkrētie mērķi: 1) reproducēt reālo sistēmu un izveidot sistēmas pamatstruktūru, pamatojoties uz četriem savstarpēji saistītiem sektoriem: tehnoloģijām, patērētājiem, institucionālo kapacitāti un uzņēmējdarbības modeļiem, 2) izprast spēkus un atgriezeniskās saites, kas ir enerģētikas sistēmas struktūras sastāvdaļa, 3) pētīt ietekmīgākos spēka pielikšanas punktus un 4) radīt atvērtas pieejas, uz tīmekli balstītu daudzspēlētāju enerģijas pārejas simulatoru, lai iesaistītās puses labāk izprastu enerģētikas pārejas dinamiku uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Sistēmdinamikas modelis un tīmekļa platforma tiks veidota un pārbaudīta, izmantojot modeļu veidošanas sesijas grupās un darba seminārus.

Activities:
Projekta konkrētie mērķi: 1) reproducēt reālo sistēmu un izveidot sistēmas pamatstruktūru, pamatojoties uz četriem savstarpēji saistītiem sektoriem: tehnoloģijām, patērētājiem, institucionālo kapacitāti un uzņēmējdarbības modeļiem, 2) izprast spēkus un atgriezeniskās saites, kas ir enerģētikas sistēmas struktūras sastāvdaļa, 3) pētīt ietekmīgākos spēka pielikšanas punktus un 4) radīt atvērtas pieejas, uz tīmekli balstītu daudzspēlētāju enerģijas pārejas simulatoru, lai iesaistītās puses labāk izprastu enerģētikas pārejas dinamiku uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Sistēmdinamikas modelis un tīmekļa platforma tiks veidota un pārbaudīta, izmantojot modeļu veidošanas sesijas grupās un darba seminārus.
Project published on RTU website: 01.12.2020.

University