Project

.
.
Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās
Project title: Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās
Project short title: TEScon
Number of project implementation agreement: lzp-2020/2-0113
Registration number: 4427
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Department of Environment and Energy Systems
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.12.2020.
Project end date: 31.12.2021.
Title of grant issuer: LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
General manager: Miķelis Dzikēvičs
Administrative manager: Terēza Bezručko
Total finance:
100389.00
Summary:

Pēc Starptautiskās enerģētikas aģentūras domām, enerģijas uzkrāšanai ir svarīga loma, nosedzot pīķa enerģijas patēriņa periodus ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un ārpus tīkla sistēmās. Nodrošinot enerģiju un papildu drošību, enerģijas uzglabāšana ir spēcīgs līdzeklis, lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šī projekta mērķis ir izpētīt divas galvenās siltumenerģijas uzkrāšanas (TES) sistēmu problēmas - grūtības novērtēt TES veiktspēju un grūtības kontrolēt darbības procesus. Abām problēmām kā iespējamais risinājums ir ierosināta viedā kontrole. Projekta galvenais mērķis ir veidot pamatu zināšanām par viedās kontroles izmantošanu rūpniecības sfērā. Proporcionālie, integrālie un atvasinātie (PID) kontrolieri, nestrādojošā laika kompensatori (DTC) un modeļa prediktīvā vadība (MPC) ir trīs galvenās metodes, kuras tiks aplūkotas un salīdzinātas, piemērojot TES kontroli saules centralizētās siltumapgādes iekārtās. Modelis tiks validēts uz saules siltumenerģijas staciju Latvijā. Konkrētā stacija ir izrādījusi interesi, jo arī tai ir jāsaskaras ar grūtībām kontrolēt kombinēto saules siltuma, termiskās uzglabāšanas un biomasas katlu sistēmu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Lai apvienotu teorētiskos un praktiskos pētījumus, tiks izstrādāta un ieviests laboratorijas darba stends kā modulis Enerģijas tehnoloģiju kursā, lai nākotnē palīdzētu izplatīt iegūtās zināšanas

Activities:
Projekta galvenais mērķis ir veidot pamatu zināšanām par viedās kontroles izmantošanu rūpniecības sfērā. Proporcionālie, integrālie un atvasinātie (PID) kontrolieri, nestrādojošā laika kompensatori (DTC) un modeļa prediktīvā vadība (MPC) ir trīs galvenās metodes, kuras tiks aplūkotas un salīdzinātas, piemērojot TES kontroli saules centralizētās siltumapgādes iekārtās. Modelis tiks validēts uz saules siltumenerģijas staciju Latvijā. Konkrētā stacija ir izrādījusi interesi, jo arī tai ir jāsaskaras ar grūtībām kontrolēt kombinēto saules siltuma, termiskās uzglabāšanas un biomasas katlu sistēmu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Lai apvienotu teorētiskos un praktiskos pētījumus, tiks izstrādāta un ieviests laboratorijas darba stends kā modulis Enerģijas tehnoloģiju kursā, lai nākotnē palīdzētu izplatīt iegūtās zināšanas
Project published on RTU website: 01.12.2020.

University