Project

.
.
Bioenergy Observatory
Project title: Bioenergy Observatory
Project short title: Bioenergy Observatory
Number of project implementation agreement: lzp-2022/1-0414
Registration number: 4703
Department: Department of Environment and Energy Systems
Administrating department: Department of Environment and Energy Systems
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: In implementation
Project start date: 01.01.2023.
Project end date: 31.12.2025.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes padome
General manager: Vladimirs Kirsanovs
Administrative manager: Terēza Bezručko
Total finance:
300 000.00 EUR
Summary:

Mūsdienās Eiropas Savienība (ES) sastapās enerģētikas krīzes draudiem. Ir skaidrs, ka ES enerģētikā vairs nav vietas dabasgāzei, jo šī energoresursa izmantošana rada draudus energoapgādes drošumam un apkārtējai videi (CO2). Šīs projekts ir vērsts uz problēmas risināšanu pateicoties fundamentālo zināšanu iegūšanu attiecībā uz alternatīvas biomasas izmantošanu siltumapgādē. 

Activities:
1. esošā nozares ietvara analīze;
2. zināšanu ģenerēšana par alternatīvo degvielu īpašībām un instrumentu izstrādi izmantošanai CSA katlumājās.
3. alternatīvās biodegvielas izmantošanas iespējas izvērtēšanas siltumapgādē;
4. ilgtspējīgas stratēģijas izstrāde un ieteikumu izstrādes politikas veidotājiem;
5. informācijas izplatība;
Project published on RTU website: 01.01.2023.

University