Project

.
.
Synthesis of textile surface coating modified in nano-level and energetically independent measurement system integration in smart clothing with functions of medical monitoring
Project publications:
Project title: Synthesis of textile surface coating modified in nano-level and energetically independent measurement system integration in smart clothing with functions of medical monitoring
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/16/A/020
Registration number: 2588/2017
Department: Institute of Design Technologies
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.03.2017.
Project end date: 31.12.2019.
Title of grant issuer: Centrālā finanšu un līguma aģentūra
General manager: Silvija Kukle
Administrative manager: Ieva Jokste
Total finance:
ERAF finansējums 518 808.00 EUR
Valsts budžeta finansējums 45 777.18 EUR
Cits publiskais finansējums 17 203.17 EUR
Publiskās attiecināmās izmaksas 581 788.38 EUR
Privātās attiecināmās izmaksas 28 574.01 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas 610 362.39 EUR
Summary:

Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par tādu viedā apģērba elementu kā tekstiliju, enerģētiski neatkarīgas sistēmas un uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izstrādi un pilnveidi, kā arī šo elementu piemērošanu un integrāciju viedā apģērba komplektā, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai ortopēdijas jomā.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikti pētījumi šādos virzienos:
- pētījumus uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izveidei podometrijas un skoliozes pacientu novērošanas vajadzībām;
- pētījumus papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām;
- pētījumus enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā;
- pētījumus viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde.
Projektā paredzēti starpnozaru pētījumi, kas saistīti ar tekstiliju un apģērbu projektēšanu, modificējošo nanopārklājumu sintēzi, elektronisko ierīču projektēšanu un pielāgošanu, kā arī komunikācijas tehnoloģiju attīstīšanu.
Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts viedapģērba komplekta prototips (TRL 7) ar iestrādātiem tekstilsensoriem medicīnisko novērojumu veikšanai. Komplekts būs enerģētiski neatkarīgs un no ārējiem apstākļiem aizsargājošs, nodrošinot ilgstošu un nepārtrauktu podometrijas un skoliozes novērojumu veikšanu.

Activities:
1. Pētījumu veikšana papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām
1.1. Metode nanolīmenī strukturētu pārklājumu sintēzei un uznešanai uz tekstilijām ar zemu karstumizturību (TRL 4)
1.2. Ar nanolīmenī strukturētu virsmas pārklājumu modificēti zeķu izstrādājumi (TRL 4-7)
1.3. Ar nanolīmenī strukturētu virsmas pārklājumu modificēti T-krekli (TRL 4-7)
1.4. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
1.5. Publikāciju sagatavošana
1.6. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
2. Ortopēdisko pacientu biomehānisko parametru novērtēšana metodes izstrāde, izmantojot e-tekstilu, (TRL2 – 4)
2.1. Podometrijas metodes pre-klīniskais izmēģinājums (TRL 2-4)
2.2. Skoliozes pacientu stājas novērošanas metodes pre-klīniskais izmēģinājums (TRL 2-4)
2.3. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
2.4. Publikāciju sagatavošana
2.5. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
3. Pētījumi enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā, kas apģērba valkātāja ķermeņa daļu kustību enerģiju transformētu elektrībā, iegūtu datus par cilvēka fizioloģisko stāvokli, un spētu nosūtīt informāciju attālinātiem uztvērējiem (TRL 4)
3.1. Pētījumi, kas ir saistīti ar vairāku, laikā saskaņotu darbināmu enerģijas pārveidotāju izvietošanu apģērba elementos. (TRL 4)
3.2. Enerģijas pārveidošanas un uzkrāšanas sistēmas prototipa izstrāde un tā integrēšana apģērbā (TRL 4-7)
3.3. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
3.4. Publikāciju sagatavošana
3.5. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
4. Enerģētiski neatkarīga, uzlabotu tekstiliju viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde.
(TRL 5-7)
4.1. Publikāciju sagatavošana
Project first publicity: Download
Project published on RTU website: 15.03.2017.

University