Project

.
.
Innovative design practices for achieving a new textile circular sector
Project publications:
Project title: Innovative design practices for achieving a new textile circular sector
Project short title: Design4Circle
Number of project implementation agreement: 2018-1-LV01-KA202-046977
Registration number: 3745/2018
Department: Institute of Design Technologies
Administrating department: Institute of Design Technologies
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.12.2018.
Project end date: 28.02.2021.
Title of grant issuer: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Administrative manager: Dana Almli
Total finance:
299 105,00
Summary:

Mājas lapas saite - https://design4circle.eu/
Mājas lapas saite - https://www.clustercollaboration.eu/profile-events/kickoff-meeting

Activities:
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, projekta gaitā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1. Esošās labākās prakses un ekodizaina vajadzību analīze un aprites biznesa modeļa ieviešana tekstilrūpniecības nozarē.
2. Kopīgas mācību programmas satura definīcija.
3. Mācību materiālu izveide (teksts, video, foto).
4. Tiešsaistes MOOC platformas izveide, lai augšupielādētu apmācības kursus un validētu pārbaudes darbus.
Partners:
  • Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
  • ECORES SPRL
  • AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLES Y AFINES DE LA REGION DE MURCIA
  • Footwear Technology Centre of Portugal CTCP
  • TEXTILE TRADE ASSOCIATION - TEXTILE CLUSTER
Project published on RTU website: 21.05.2019.

University