Project

.
.
Bioactive, synthetic dental enamel – the future of restorative stomatology (BioDEN)
Project title: Bioactive, synthetic dental enamel – the future of restorative stomatology (BioDEN)
Project short title: BioDEN
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/3/19/459
Registration number: 4235
Department: Institute of General Chemical Engineering
Administrating department: Doctoral Studies Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.02.2020.
Project end date: 31.01.2023.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
General manager: Jānis Ločs
Administrative manager: Ilze Pusbarniece
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Vita Zālīte

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izveidot jaunu bioaktīvu kompozītmateriālu, kas sastāv no kalcija fosfāta (hidroksilapatīta un amorfā kalcijas fosfāta) un organiskās fāzes (zīds, kolagēns un hitozāns), tādā veidā imitējot dabīgā zoba emaljas sastāvu un struktūru. Lai īstenotu ieceri, biokompozīta iegūšanai izmantos kalcija fosfātus un organisko fāzi tādās pašās attiecībās kā dabīgā zobu emaljā. Lai iegūtu mehāniski izturīgu, bioaktīvu kompozītmateriālu, tiks pielietota aukstās saķepināšanas metode. Projekta ieviešanas laikā paredzēts veikt kalcija fosfātu sintēzes, izveidot un raksturot iegūto bioaktīvo kompozītmateriālu, sagatavot jaunu metodiku aprakstus. Pēcdoktorants pilnveidos savas spējas projektu vadībā un zinātniskajā jomā, strādājot multidisciplinārā un starptautiskā vidē.

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras izaugsmes.

Activities:
Projekta ieceres sasniegšanai izdalāmas 2 galvenās aktivitātes: (1) kalcija fosfātu nanodaļiņu sintēze un raksturošana, (2) bioaktīva kompozītmateriāla iegūšana un raksturošana. Projekta zinātniskā mērķa sasniegšanas gadījumā izveidotais biokompozītmateriāls tālāk tiks analizēts klīniskajos pētījumos un piedāvāts rūpnieciskajai ražošanai.
Project published on RTU website: 01.02.2020.

University