Project

.
.
Multifunctional calcium phosphate and biodegradable polymer composites for therapeutic bone tissue engineering
Project title: Multifunctional calcium phosphate and biodegradable polymer composites for therapeutic bone tissue engineering
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/1/16/045
Registration number: 3317
Department: Institute of General Chemical Engineering
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 16.11.2017.
Project end date: 15.11.2020.
Title of grant issuer: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
General manager: Dagnija Loča
Total finance:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Summary:

Tādas deģeneratīvas kaulu slimības, kā osteoporoze un kaulu vēzis ir pieskaitāmas pie hroniskām, progresējošām un bieži vien nāvējošām slimībām, kas skar daudzus miljonus cilvēku visā pasaulē. Saskaņā ar Starptautiskā Osteoporozes fonda (IOF) un Eiropas federāciju Farmācijas nozares apvienības (EFPIA) ziņojumu, kas publicēts “Archives of Osteoporosis” 2013.gada 11.oktobrī, katru gadu Eiropas Savienībā tiek fiksēti vairāk kā 3,5 miljoni jauni osteoporozes izraisīti kaulu lūzumi. Līdzīgi kaulu lūzumi ir novērojami arī kaulu vēža slimniekiem. Osteoporozes un kaulu vēža izraisīti kaulu lūzumi joprojām ir milzīgs izaicinājums klīniskajā praksē ortopēdijas jomā. Turklāt, šie lūzumi ir saistīti ar augstu darba nespēju, invaliditāti, mirstību un sociālekonomisko slogu katrai valstij visā pasaulē. „Zelta standarts” kaulaudu aizvietošanai ir donoru vai paša pacient kaulaudu izmantošana. Tomēr šo implantmateriāli izraisītas komplikācijas un riksi, kas saistīti ar to izmantošanu, ir sekmējuši jaunu alternatīvu materiālu izstrādi. Kā alternatīva kaulaudu lūzumu labošanai klīniskajā praksē tiek izmantot sintētiski kaulu implantmateriāli – kaulu cementi, metāli, keramika un polimēri. Tomēr šiem materiāliem ir trūkumi, kas arī ierobežo to izmantošanu. Keramikai un kaulu cementiem ir vājas biomehāniskās īpašības, polimēri neuzrāda biokativitāti kontaktā ar kaulaudiem, metāli uzrāda vāju integrāciju ar kaulaudiem. Tādēļ arvien jauni pētījumi ir vērsti uz inovatīvu biomateriālu izstrādi kaulu lūzumu labošanai. Pretvēža un pretosteoporozes jaunu iedarbības stratēģiju meklējumi ir viens no noderīgākajiem pētniecības virzieniem, jo var sniegt nozīmīgu ietekmi un mūsdienu medicīnu un globālo veselību.

Activities:
1. WP1 Stroncija ranelātu vai doksorubicīnu saturošu kompozītmateriālu izstrāde un izpēte
Apraksts: Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt tehnoloģiju stroncija ranelātu un doksorubicīnu saturošu kompozītmateriālu iegūšanai.

2. WP2 Stroncija ranelātu vai doksorubicīnu saturošu hidrogēlu izstrāde un izpēte
Apraksts: Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt tehnoloģiju stroncija ranelātu un doksorubicīnu saturošu hidrogēlu iegūšanai.

3. WP3 In vitro šūnu uzvedības novērtējums uz stroncija ranelātu vai doksorubicīnu saturošu kompozītmateriālu un hidrogēlu virsmas
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks atlasīti WP1, WP2 aktivitāšu ietvaros iegūtie kompozītmateriālu un hidrogēlu paraugi in vitro šūnu uzvedības - citotoksicitātes novērtējumam. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts un optimizēts šūnu adhēzijas un proliferācijas in vitro novērtējums. Tiks veikts iegūto paraugu citotoksicitātes novērtējums izmantojot DNA skaitīšanas metodi.

4. WP4 Antibakteriālo īpašību novērtējums uz stroncija ranelātu vai doksorubicīnu saturošu kompozītmateriālu un hidrogēlu virsmas
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks atlasīti WP1, WP2 ietvaros iegūtie kompozītmateriālu un hidrogēlu paraugi antibakteriālās aktivitātes novērtējumam. Metode antibakteriālās aktivitātes novērtējumam tiks adaptēta no partnera institūcijas. Eksperimentālā plāna ietvaros paredzēts veikt WP1, WP2 aktivitāšu ietvaros iegūto kompozītmateriālu un hidrogēlu antibakteriālās aktivitātes novērtējumu saskaņā ar WP4 metodoloģiju.

5. Kompetenču pilnveide (mācības) - apakšaktivitāte 3. un 4. aktivitātēm
Apraksts: Aktivitāte saskan ar WP4 zinātnisko aktivitāti. Pētniecības pieteikuma ietvaros paredzēts veikt pēcdoktoranta kompetenču pilnveidi (mācības) sadarbības partnera institūcijā Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmokoloģijas laborotorijā. Mācību ietvaros paredzēts apgūt in vitro šūnu uzvedības novērtējumu uz izstrādāto kompozītmateriālu un hidrogēlu virsmas, kā arī dažādas metodes biomateriālu citotoksicitātes noteikšanai.
Partners:
  • Ulster University
  • Latvian Institute of Organic Synthesis
Project published on RTU website: 05.06.2019.

University