Project

.
.
International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy (COOPMIN)
Project title: International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy (COOPMIN)
Project short title: COOPMIN
Number of project implementation agreement: -
Registration number: 4116
Department: Institute of General Chemical Engineering
Finance fund: The National Agency for Academic Exchange (NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.01.2019.
Project end date: 31.10.2020.
Title of grant issuer: The National Agency for Academic Exchange, Poland
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 28 106.00 EUR
Summary:

Projekta mērķis izveidot sadarbības partneru konsorciju, kurš projekta ietvaros apkopos pieprasījumu un piedāvājumu par dažām ES minerālām izejvielām. 
Šobrīd ES ir dažu izejvielu un materiālu neracionāla izmantošana. Situācijas analīze ļaus noteikt dažādu materiālu pieprasījumu un materiālu racionālu izmantošanu.

Activities:
Izstrādāt publikācijas un projekta pieteikumus.
Partners:
  • Mineral and Energy Economy Research Institute of The Polish Academy of Sciences (MEERI)
  • Clausthal University of Technology (TUC)
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  • Riga Technical University
  • Luleå University of Technology (LTU)
  • Ravarugruppen RMG Ekonomisk Forening (RMK EK)
Project published on RTU website: 16.07.2019.

University