Project

.
.
Self-cementing, mouldable and microporous particulate system for enhanced bone regeneration and drug delivery
Project title: Self-cementing, mouldable and microporous particulate system for enhanced bone regeneration and drug delivery
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/4/20/640
Registration number: 4468
Department: Institute of General Chemical Engineering
Administrating department: Doctoral Studies Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.01.2021.
Project end date: 30.06.2023.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
General manager: Dagnija Loča
Administrative manager: Arita Stinka
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 111 504.90 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 94 779.16 EUR; Valsts budžeta finansējums - 11 150.49 EUR, RTU līdzfinansējums - 5575.25 EUR)
Summary:

Projekta zinātniskais mērķis ir pašcementējošas, formējamas un makroporainas kalcija fosfātus saturošas sistēmas kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei izstrāde.

Activities:
Paredzēts izstrādāt inovatīvu materiālu kaulaudu reģenerācijai. Pētījuma objekts ir funkcionāli modificējams, porains kalcija fosfāta materiāls. Darba pakas: (1) materiāla izstrāde; (2) lokālas zāļu piegādes funkcijas izstrāde; (3) materiāla bioloģisko īpašību noteikšana. Pēcdoktorants
Project published on RTU website: 21.01.2021.

University