Project

.
.
Radio Frequency Wireless Power Transfer for Wireless Sensor Network applications
Project title: Radio Frequency Wireless Power Transfer for Wireless Sensor Network applications
Number of project implementation agreement: lzp-2020/2-0344
Registration number: 4430
Department: Institute of Radioelectronics
Administrating department: Institute of Radioelectronics
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 01.12.2020.
Project end date: 31.12.2021.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes Padome
General manager: Anna Litviņenko
Administrative manager: Anna Litviņenko
Total finance:
100389.00
Summary:

Viena no visredzamākajām pasauli mainošajām tehnoloģijām ir lietu internets (IoT) un ta pamatā esošie bezvadu sensoru tīkli (WSN), kas ļauj izveidot savstarpēji savienotas viedās vides. WSN ieviešanai nepieciešams sistēmas līmeņa dizains, visa tīkla darbspēja ir atkarīga no atsevišķu sensoru mezglu (SN) efektivitātes. Viens no lielākajiem SN dizaina izaicinājumiem ir energoefektivitāte. Šīs problēmas risināšanai nepieciešamas novatoriskas pieejas un metodikas. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt un eksperimentāli pārbaudīt pārraidīto signālu viļņu formas ietekmi uz bezvadu enerģijas pārraides (WPT) veiktspēju, jo šiem barošanas risinājumiem ir liels izmantošanas potenciāls WSN un IoT lietojumiem un autonomiem SN. Izpēte tiks realizēts, veicot WPT un RF-DC pārveidošanas procesu modelēšanu un eksperimentālos pētījumus laboratorijā nelicencētās sub-GHz frekvencēs reālās dzīves apstākļos. Tiks izmantoti dažādi signālu veidi un enerģijas savākšanas ierīces ar dažādu dizainu. Galvenais sagaidāmais rezultāts ir efektīvāko signāla viļņu veidu noteikšana dažādu veidu RF enerģijas savākšanas ierīcēm dažādos darba apstākļos. Uz pētījumu rezultātu bāzes tiks sagatavotas 3 publikācijas indeksētas SCOPUS / Web of Science datu bāzēs, aizstāvēti noslēguma darbi (bakalaura / maģistra / PhD), sagatavoti mācību materiāli. Perspektīvākie risinājumi varētu tikt izmantoti patentu pieteikumos, kā arī nākamajiem pētniecības projektu pieteikumiem. Iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte.

Activities:
Oriģināli zinātniskie raksti 3
Tehnoloģiju tiesības - patenti un citi nemateriāli aktīvi 1
Jauna produkta vai jaunas tehnoloģijas, tai skaitā metodes, prototips 1
Iesniegts projekta pieteikums starptautiskā vai nacionālā pētniecības un attīstības projektu konkursā 1
Sekmīgi aizstāvēts bakalaura vai maģistra darbs, vai promocijas darbs projekta tematikā 2
Project published on RTU website: 01.12.2020.

University