Project

.
.
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai
Project publications:
Project title: Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 18-00-F02201-000003
Registration number: 4122
Department: Institute of Radioelectronics
Administrating department: Institute of Radioelectronics
Finance fund: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.05.2019.
Project end date: 31.08.2021.
Title of grant issuer: Lauku atbalsts dienests
General manager: Dmitrijs Pikuļins
Administrative manager: Edgars Kažoks
Total finance:
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 262 186.61 EUR, t.sk. publiskais atbalsta 90 %, 235 967.94 EUR apmērā un RTU līdzfinansējums 10 %, 26 218.67 EUR apmērā.
Summary:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt inovatīvu dīķsaimniecību monitoringa un kontrolēs sistēmu, kas vienlaikus cels akvakultūras objektu tehnoloģiskā aprīkojuma līmeni un veicinās energoefektivitātes paaugstināšanu, veicinot resursu efektīvu izmantošanu - Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās sisitēmas prototips (aparatūra, programmatūra, dokumentācija).

Activities:
1) Sistēmas arhitektūras, shēmtehnisko un programmatisko risinājumu izstrāde;
2) Sistēmas laboratorijas prototipa izstrāde un testēšana;
3) Sistēmas darba prototipa izstrāde, sastāvdaļu testēšana;
4) Sistēmas testēšana reālos apstākļos, optimizēšana;
5) Publicitātes pasākumi.
Project published on RTU website: 06.05.2019.

University