Project

.
.
Narrow band wireless sensor network design solutions (NaBSeNDS)
Project title: Narrow band wireless sensor network design solutions (NaBSeNDS)
Project short title: NaBSeNDS
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/2/18/345
Registration number: 3851
Department: Institute of Radioelectronics
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.01.2019.
Project end date: 31.12.2021.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
General manager: Dmitrijs Pikuļins
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Anna Litviņenko

Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt pēcdoktorantes profesionālas prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, veicinot pēcdoktorantes karjeras izaugsmi Rīgas Tehniskā universitātē, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu IKT jomā, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu Latvijas pētniecības un augstākas izglītības institūcijās.

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir liela attāluma, energoefektīvu šaurjoslas pārraides risinājumu analīze un efektivitātes novērtējums bezvadu sensoru tīkliem ar lielu sistēmas kapacitāti.

Activities:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Šaurjoslas modulācijas metožu analīze.
2. Šaurjoslas bezvadu sensoru sistēmu daudzpiekļuves metožu analīze
3. Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu darbības algoritmu analīze un efektivitātes novērtējums
4. Šaurjoslas bezvadu sensoru sistēmu realizācijas jautājumu izpēte
Partners:
  • Lubeck University of Applied Sciences
  • JSC "SAF Tehnika"
Project published on RTU website: 01.01.2019.

University