Project

.
.
Development and testing of new generation seal replacement devices.
Project publications:
Project title: Development and testing of new generation seal replacement devices.
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 19-00-F01101-000001
Registration number: 4209
Department: Institute of Radioelectronics
Administrating department: Institute of Radioelectronics
Finance fund: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.04.2020.
Project end date: 30.04.2022.
Title of grant issuer: Lauku atbalsts dienests
General manager: Dmitrijs Pikuļins
Administrative manager: Sintija Bērziņa
Total finance:
Projekta kopējas attiecināmās izmaksas plānotas EUR 161 579.40, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 90% EUR 145 421.44 apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 16157.96 apmērā.
Summary:

Projekta ietvaros tiek paredzēta vismaz 6 prototipu izveidošana un intensīvā testēšana Latvijas piekrastē. Jaunā iekārta novērsīs eksistējošo risinājumu trūkumus un sniegs manāmas priekšrocības, ļaujot tuvāko dažu gadu laikā manāmi samazināt roņu ietekmi uz Latvijas zvejniecības nozari.

Projekta gaitā tiks veikta izstrādāto prototipu uzstādīšana un testēšana vismaz pie 3 dažādiem Latvijas piekrastes zvejniekiem. Tiks veikta iesaistīto sadarbības partnera nodrošināto zvejnieku pārstāvju instruktāža un apmācība darbā ar prototipiem.

Projekta zinātnisko rezultātu izplatīšanai tiks sagatavota augstas kvalitātes zinātniskā publikācija, kas tiks nopublicēta vienā no specializētiem zinātniskiem žurnāliem vai konferenču rakstu krājumiem (kas ir indeksēti SCOPUSā, Web of Science vai IEEEXplore datu bāzēs). Publiskā pieejamība zinātniskam rakstam tiks nodrošināta, izmantojot arī ResearchGate platformu, kā arī projekta mājaslapu.

Aktuālie projekta rezultāti tiks prezentēti RTU rīkotajos publiskos pasākumos: “Atvērto Durvju dienās”, “Zinātnieku naktīs”, “Ēnu dienās” utt.

Activities:
DP1 Jauno konstruktīvo un tehnisko risinājumu izstrāde un realizācija.
DP2 3 prototipu testēšana reālos apstākļos.
DP3 Papildus funkcionalitātes shemtehnisko risinājumu izstrāde.
DP4 Pilnās funkcionalitātes prototipu realizācija un testēšana.
DP5 Publicitātes pasākumi.
Project published on RTU website: 17.10.2019.

University