Project

.
.
Progresīvie bezvadu enerģijas pārvādes paņēmieni
Project title: Progresīvie bezvadu enerģijas pārvādes paņēmieni
Project short title: -
Number of project implementation agreement: lzp-2021/1-0170
Registration number: 4584
Department: Institute of Radioelectronics
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: In implementation
Project start date: 03.01.2022.
Project end date: 30.12.2024.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes padome
General manager: Anna Litviņenko
Administrative manager: Sanita Vanaga
Total finance:
299640.00
Summary:

Lietu internets (IoT) un tā pamatā esošie bezvadu sensoru tīkli (WSN) ir tehnoloģijas kas visstraujāk maina mūsdienu pasauli veidojot savstarpēji savienotas viedas vides un paaugstinot cilvēces labklājības līmeni. Svarīgākie jautājumi ir WSN sistēmas līmeņa dizains un atsevišķu sensoru mezglu (SN) darbības efektivitāte, tajā skaitā energoefektivitāte. Šīs problēmas risināšanai nepieciešamas novatoriskas pieejas un metodes enerģijas pievades jomā. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt un eksperimentāli pārbaudīt vairākas inovatīvas radio viļņu enerģijas pārvades metodes: vairāklēcienu enerģijas pārraidi, pasīvo staru formēšanu barošanas signālu pārraidei izmantojot speciāli uzkonstruēto vīdi, neirona tīklu pielietojumu RF enerģijas pārvades maršrutu optimizācijai, pārraides kanālam pielāgoto RF barošanas signālu pielietojumu. Piedāvātiem risinājumiem ir augsts lietojuma potenciāls IoT, WSN, autonomu SN dizainā. Izpēte balstīsies uz enerģijas pārraides procesu modelēšanu izmantojot RTU HPC centru un eksperimentāliem pētījumiem laboratorijā nelicencētās sub-GHz frekvencēs reālās dzīves apstākļos. Galvenais sagaidāmais rezultāts ir dažādu RF pārraides tehnoloģiju un to kombināciju darbspējas novērtējums efektīvākai enerģijas pārraidei RF enerģijas vākšanas ierīcēm.

Activities:
Vairāku lēcienu enerģijas pārraides tehnoloģija un tās optimizācija.
Pasīvās staru kūļa formēšana ar viedām atstarojošajām virsmām.
Adaptīvā barošanas signāla veidošana ar saskaņošanu ar pārraides kanālu un enerģijas savākšanas mezgla struktūru.
Piedāvāto WPT metožu kombinācijas, ieskaitot visu trīs tehnoloģiju vienlaicīgo pielietojumu.
Project published on RTU website: 02.02.2022.

University