Projects

Project title Number of project implementation agreement Department Period
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs 1.2.1.1/16/A/007 Department of Management Information Technology 25.10.2016 - 31.12.2018
Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē 17-00-FO2201-000001 Institute of Radioelectronics 01.04.2018 - 31.03.2020
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai 18-00-F02201-000003 Institute of Radioelectronics 01.05.2019 - 31.08.2021
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem lzp-2020/1-0256 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos lzp-2020/1-0302 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai lzp-2020/1-0299 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
INOVĀCIJU GRANTI JŪRNIECĪBAS NOZARĒ STUDĒJOŠIEM 1.1.1.3/18/A/006 Design Factory 01.01.2022 - 31.12.2023
Paaugstināta psiholoģiska un fizioloģiska stāvokļa noteikšana, izmantojot viedā tekstila ierīci ZM-2021/13 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies 01.10.2021 - 30.09.2022
Frekvenču modulētā haosa manipulētā datu pārraides sistēma AM-2021/2 Institute of Radioelectronics 07.06.2022 - 30.11.2022
Oglekļa un dzelzs oksīda nanodaļiņas saturoši strukturēti viegla svara kompozīti pielietojumiem elektromagnētiskā starojuma aizsardzībā AM-2021/1 Department of Polymer Materials Technology 07.06.2022 - 30.11.2022
Neironu tīklos balstīto moduļu tipa robota izstrāde roku darba aizstāšanai zivju apstrādē 22-00-F01101-000001 Electromechatronics Research Laboratory 01.04.2022 - 31.05.2023
Kombinēts viegls un augstas temperatūras izturīgs hibrīda kompozīts kombinētai dronu aizsardzībai no tiešās enerģijas ieročiem VPP-AIPP-2021/1-0015 Institute of General Chemical Engineering 20.12.2021 - 19.12.2023
Biobutanola varavīksnes krāsas lzp-2021/1-0223 Department of Environment and Energy Systems 03.01.2022 - 30.12.2024
Visaptverošs kaulu un muskuļu audu stāvokļa novērtējums, izmantojot kvantitatīvu ultraskaņu lzp-2021/1-0290 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies 03.01.2022 - 30.12.2024
Uzlabota elektromagnētiskā aizsardzība un kiberdrošība lauka apstākļos izmantojot inovatīvas ekranēšanas, uzraudzības datu iznīcināšanas tehnoloģijas VPP-AIPP-2021/1-0007 Department of Polymer Materials Technology 20.12.2021 - 19.12.2023
Eļļas intensīvas ekstrakcijas metodes izstrāde un salīdzināšana ZI-2022/5 Institute of General Chemical Engineering 03.01.2022 - 31.12.2022
Ar grafēna un silīcija aerogelu uzlabotas vieglas ballistiskās aizsargvestes prototips ar iestrādātu vairākzonu spiedienjutīgu slāni triecienu atklāšanai VPP-AIPP-2021/1-0009 Institute of Design Technologies 20.12.2021 - 19.12.2023
Dialogs ar telpu. Profesora Ivara Strautmaņa piemiņas izstāde 2022-2-DIA017 Research Center for Urban Planning 30.05.2022 - 30.11.2022
Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos 1-08/68/2022 Water Research and Environmental Biotechnology Laboratory 01.09.2022 - 31.12.2023
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde VPP-EM-2018/AER-1-0001 Department of Environment and Energy Systems 07.12.2018 - 06.12.2021

Filter projects

In our database there are found 590 projects.

You have searched for:

University