Projects

Project title Number of project implementation agreement Department Period
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs 1.2.1.1/16/A/007 Department of Management Information Technology 25.10.2016 - 31.12.2018
Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē 17-00-FO2201-000001 Institute of Radioelectronics 01.04.2018 - 31.03.2020
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai 18-00-F02201-000003 Institute of Radioelectronics 01.05.2019 - 31.08.2021
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem lzp-2020/1-0256 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos lzp-2020/1-0302 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai lzp-2020/1-0299 Department of Environment and Energy Systems 01.01.2021 - 31.12.2023
INOVĀCIJU GRANTI JŪRNIECĪBAS NOZARĒ STUDĒJOŠIEM 1.1.1.3/18/A/006 Design Factory 01.01.2022 - 31.12.2023
Vibrāciju spektroskopijas rīku izstrāde ātrai 3D metāla drukas izstrādājumu nesagraujošai pārbaudei ZI-2022/2 Powder Materials Research Laboratory 03.01.2022 - 31.12.2022
Eļļas intensīvas ekstrakcijas metodes izstrāde un salīdzināšana ZI-2022/5 Institute of General Chemical Engineering 03.01.2022 - 31.12.2022
TRIBOELEKTRISKU LAMINĀTU IZSTRĀDE ENERĢIJAS SAVĀKŠANAI RECIKLĒJOT POLISTIROLA IEPAKOJUMA ATKRITUMUS lzp-2021/1-0603 Institute of Technical Physics 03.01.2022 - 30.12.2024
Neizkliedējošo stāvokļu dinamika nanofotonikā (DNSSN) lzp-2021/1-0048 Institute of Telecommunications 03.01.2022 - 30.12.2024
Daudzfunkcionāls modelēšanas rīks mainīgajiem nākotnes elektroenerģijas tirgiem un to attīstībai lzp-2021/1-0227 Institute of Power Engineering 03.01.2022 - 30.12.2024
Dinamiskās Šotkī diodes ģeneratoru izstrāde izmantojot pārejas metālu oksīdus ar platu aizliegto zonu un karsto elektronu injekciju lzp-2021/1-0129 Institute of Materials and Surface Enginering 03.01.2022 - 30.12.2024
Pikosekunžu izšķirtspējas impulsa pozīcijas modulācija nepieredzēti augstas energoefektivitātes komunikācijām lzp-2021/1-0475 Institute of Radioelectronics 03.01.2022 - 30.12.2024
Aerodinamiski efektīva bezpilota lidaparāta (UAV) projektēšana un izstrāde, īstenojot videi draudzīgu 4R aprites ekonomikas koncepciju aviācijā (4R-UAV) lzp-2021/1- 0558 Institute of Aeronautics 03.01.2022 - 30.12.2024
Progresīvie bezvadu enerģijas pārvādes paņēmieni lzp-2021/1-0170 Institute of Radioelectronics 03.01.2022 - 30.12.2024
Daudzfunkcionāla bio-bāzēta kompatibilizatora izveide un ietekme uz reciklētu polimēru kompozītu ar biomasas stiegrojumu veiktspēju lzp-2021/1-0347 Institute of Polymer Materials 03.01.2022 - 30.12.2024
Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību lzp-2021/1-0357 Institute of Humanities 03.01.2022 - 30.12.2024
Fotodopētas TiO2 kvantu punktu daļiņas gāzu detektēšanai istabas temperatūrā un mitrumā lzp-2021/1-0115 Institute of Materials and Surface Enginering 03.01.2022 - 30.12.2024
Ātras reakcijas laika un augstas efektivitātes uz GaN tranzistoriem bāzēta bezsuku līdzstrāvas motora pārveidotājs ar divkāršu barošanas avotu lzp-2021/1-0298 Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering 03.01.2022 - 30.12.2024

Filter projects

In our database there are found 413 projects.

You have searched for:

University