Project

.
.
Joint European Degree label in engineering - Toward a European framework for engineering education
Project publications:
Project title: Joint European Degree label in engineering - Toward a European framework for engineering education
Project short title: JEDI
Number of project implementation agreement: 101114604
Registration number: 4752
Department: International Projects Unit
Administrating department: International Projects Unit
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.03.2023.
Project end date: 30.04.2024.
Title of grant issuer: European Education and Culture Executive Agency
General manager: Madara Kālberga
Administrative manager: Krista Opmane
Total finance:
249 039.86 EUR
Summary:

JEDI projekta īstenošanai ir apvienojušies partneri no 17 augstskolām, 12 valstīm un 3 Eiropas universitāšu aliansēm (EELISA, ENHANCE un EUt+).

Projekta īstenotāji ir  apņēmušies izpētīt Eiropas kopīgā grāda programmu kritērijus inženierzinātnēs. Izpētē būtiska ir sadarbība ar industriju, akreditācijas aģentūrām, ministrijām, darba devējiem, studentu pārstāvjiem un citiem inženierzinātnes pārstāvjiem. Projektā tiks sagatavots JEDI zīmola  prototips, ar kritērijiem un vadlīnijām, Eiropas kopīgā grāda programmām kā arī rekomendācija Eiropas inženierzinātnes izglītībai.

JEDI ir viens no sešiem Erasmus+ programmas finansētiem pilotprojektiem, kas ir apņēmies izpētīt kopīgo Eiropas grādu.

Activities:
- Kopīgo grādu izpēte;
- Eiropas kopīgā grāda kritēriju optimizācija, ņemot vērā Eiropas vērtības;
- JEDI zīmola prototipa, kritēriji un vadlīnijas Eiropas kopīgajam grādam inženierzinātnē, izveide;
- Sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm, kas nepiedalās projektā, lai potenciāli ieviestu JEDI zīmolu Eiropas kopīgā grāda programmās;
- Rekomendācija, nākamajiem 10 gadiem ar ambiciozām iespējamām Eiropas inženierzinātņu izglītībā.
Partners:
  • Polytechnic University of Madrid
  • Istanbul Technical University
  • National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest
  • Darmstadt University of Applied Sciences
  • University of Carthage
  • Cyprus University of Technology
  • Technical University of Sofia
  • Technical University of Cluj-Napoca
  • Polytechnic University of Valencia
  • Technological University Dublin
Project published on RTU website: 01.03.2023.

University