Project

.
.
University Student Capacity Building: Towards Readiness for Sustainable Development-Oriented Regional Job Market
Project title: University Student Capacity Building: Towards Readiness for Sustainable Development-Oriented Regional Job Market
Project short title: STREAM
Number of project implementation agreement: 618537-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Registration number: 4368
Department: International Projects Unit
Administrating department: International Projects Unit
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: vadošais partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 15.11.2020.
Project end date: 14.11.2023.
Title of grant issuer: Eiropas Komisija
Project manager: Kārlis Valtiņš
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 998 080.00 EUR
Summary:

Šī projekta mērķis ir attīstīt globāli atklātu universitāšu absolventu paaudzi Alžīrijā, Jordānijā un Ēģiptē, kas ir aprīkota ar būtiskajām rakstzīmēm, sociālajām un izziņas prasmēm, kas apvienotas ar akadēmiskajām un mācību priekšmetu kompetencēm un iekļautas tajās, ar augstāku gatavības pakāpi strauji augošai sabiedrībai un darba tirgū, un kuri spēj efektīvi integrēties daudzkultūru, daudzveidīgā ekosistēmā.

Šī projekta izstrāde sākas ar precīzi pielāgotu plaisu analīzi un ceļa karti, īstenojot (sērijas un paralēlas) aktivitātes ar noteiktiem mērķiem līdz sākotnējo izvirzīto mērķu sasniegšanas galīgai apstiprināšanai.

Activities:
Šī projekta izstrāde sākas ar precīzi pielāgotu atškirību analīzi un "ceļa karti", īstenojot dažādas aktivitātes ar noteiktiem mērķiem līdz sākotnējo izvirzīto mērķu sasniegšanas galīgai apstiprināšanai. Attiecīgi šādus īpašos mērķus uzskata par būtiskiem:
1. GAP analīze
2. Kompetenču vērtību izstrāde
3. Projekta īstenošana
4. Izveidota un ieviesta kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēma
5. Projekta ietekmes novērtēšana
Project published on RTU website: 22.02.2021.

University