Project

.
.
High-energy particle physics research at the CMS experiment and the development of advanced accelerator technologies in collaboration with CERN
Project title: High-energy particle physics research at the CMS experiment and the development of advanced accelerator technologies in collaboration with CERN
Number of project implementation agreement: VPP-IZM-CERN-2022/1-0001
Registration number: 4682
Department: Centre of High Energy Physics and Accelerator Technologies
Administrating department: Centre of High Energy Physics and Accelerator Technologies
Finance fund: Valsts pētījumu programmas
Project RTU role: leading partner
Status: In implementation
Project start date: 15.12.2022.
Project end date: 14.12.2026.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes padome
General manager: Kārlis Dreimanis
Administrative manager: Silva Vītola
Total finance:
1 395 000.00 EUR
Summary:

Šī projekta virsmērķis ir turpināt stiprināt Latvijas zinātnisko kopienu un pētniecisko kapacitāti augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās, kā arī veicināt Latvijas zinātnisko institūciju sadarbību ar CERN. Projekta ietvaros, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūtam, tiks veikta pētniecība fundamentālajā daļiņu fizikā Kompaktā Mionu Solenoīda (CMS) eksperimentā CERN, galvenokārt, fokusējoties uz Top kvarka fizikas mērījumiem un MIP Timing Detector (MTD) apakšdetektora sistēmas izstrādi. Līdztekus augstas enerģijas fizikai, projekta pētnieku grupa turpinās zinātnisko iesaisti vairākos CERN paātrinātāju tehnoloģiju izpētes projektos, tajā skaitā projektos, kuru pētnieciskie rezultāti ir ar augstu atdevi sabiedrībai. Projekta laikā Latvijas jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti, iegūs iespēju veikt pasaules klases pētnieciskās aktivitātes daļiņu fizikā un progresīvu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanā sadarbojoties ar pasaulē vadošajiem pētniekiem attiecīgajās zinātnes jomās. Projekta gaitā liels uzsvars tiks likts arī uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu par veikto zinātnisko aktivitāšu nozīmīgumu un vērtību.

Activities:
Projekta ietvaros, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūtam, tiks veikta pētniecība fundamentālajā daļiņu fizikā Kompaktā Mionu Solenoīda (CMS) eksperimentā CERN, galvenokārt, fokusējoties uz Top kvarka fizikas mērījumiem un MIP Timing Detector (MTD) apakšdetektora sistēmas izstrādi. Līdztekus augstas enerģijas fizikai, projekta pētnieku grupa turpinās zinātnisko iesaisti vairākos CERN paātrinātāju tehnoloģiju izpētes projektos, tajā skaitā projektos, kuru pētnieciskie rezultāti ir ar augstu atdevi sabiedrībai.
Partners:
  • Latvijas Universitāte
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Project published on RTU website: 15.12.2022.

University