Project

.
.
Top quark and Higgs physics at the CMS experiment, development of crystal scintillator detectors and sub-detectors of the CMS detector, and the development of particle accelerator technology for societal applications in collaboration with CERN
Project title: Top quark and Higgs physics at the CMS experiment, development of crystal scintillator detectors and sub-detectors of the CMS detector, and the development of particle accelerator technology for societal applications in collaboration with CERN
Number of project implementation agreement: VPP-IZM-CERN-2020/1-0002
Registration number: 4395
Department: Centre of High Energy Physics and Accelerator Technologies
Administrating department: Centre of High Energy Physics and Accelerator Technologies
Finance fund: Valsts pētījumu programmas
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 06.10.2020.
Project end date: 06.10.2022.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes padome
General manager: Kārlis Dreimanis
Administrative manager: Aija Rūse
Total finance:
836 460,00
Summary:

Projekta ”Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN” mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšana Latvijā.
Šī projekta ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Cietvielu Fizikas Institūta pētniekiem iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās, tai skaitā augstas enerģijas fizikas pētījumos CERN esošajā CMS eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas projektos, kā arī paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanas projektos.
Jaunie zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti, projekta ietvaros apgūs augstvērtīgas zināšanas tepat Latvijā kā arī CERN. Viņiem būs lieliska iespēja pieredzējušu zinātnieku vadībā, izmantojot jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas, veikt savu pētniecisko darbību starpdisciplināros virzienos, kas saistīti ar augstas enerģijas fiziku, daļiņu detektoriem vai paātrinātāju tehnoloģijām.
Lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un veicinātu izpratni par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai, projekta īstenošanas laikā regulāri tiks sniegta informācija gan par projekta aktivitātēm, gan sasniegtajiem rezultātiem.

Activities:
6.1. attīstīt sadarbību ar CERN viena vai vairāku CERN zinātnisko eksperimentu ietvaros, piemēram, Kompaktā mionu solenoīda (The Compact Muon Solenoid) (turpmāk – KMS) eksperimenta ietvaros;
6.2. veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;
6.3. attīstīt fundamentālu pētniecību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.
Partners:
  • University of Latvia
  • Institute of Solid State Physics
Project published on RTU website: 09.06.2021.

University