Project

.
.
Knowledge triangle for a low carbon economy
Project title: Knowledge triangle for a low carbon economy
Project short title: KALCEA
Number of project implementation agreement: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
Registration number: 4452
Department: Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Administrating department: Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 15.11.2020.
Project end date: 14.11.2023.
Title of grant issuer: Eiropas Komisijas EACEA
General manager: Anatolijs Zabašta
Administrative manager: Anatolijs Zabašta
Total finance:
Projekta kopējas finansējums ir 871 050.00 EUR, projekta RTU daļas finansējums 41 500.00 EUR (t.sk. RTU līdzfinansējums 1950.00 EUR)
Summary:

Svarīgs uz zināšanām balstītas ekonomikas (KBE) aspekts ir tādu struktūru izstrāde, kas veicinās zināšanu nodošanu starp universitāti un rūpniecību, lai tirgū varētu izmantot jaunus produktus un pakalpojumus, cenšoties pievērsties arī sabiedrības vajadzībām. Tas ir kodēts Zināšanu trijstūra (KT) idejā.
Projekta mērķis - radoša vide zināšanu trijstūrim katrā WBC partnerī.

Activities:
WP1 - sagatavošana: sākotnējā SVID analīze
WP2 - izstrāde: tīklu veidošana
WP3 - izstrāde: platformas izstrāde
WP4 - attīstība: spēju veidošana (apmācība; aprīkojums; politika un noteikumi; Inovāciju centru izveide)
WP5 - izstrāde: ieviešana (mācību fabrika; apmācības; sabiedrības informēšana; komunikācijas rīki; kopīgs projekts starp nozari un augstskolām)
WP6 - kvalitātes uzraudzība
WP7 - Izplatīšana un SVID analīze (pārskatīta) - izmantošana - ilgtspējība
Partners:
  • National and Kapodistrian University of Athens
Project published on RTU website: 22.04.2021.

University