Project

.
.
Advanced Approach for Computer Control of Electrical Technologies (ENERGYCOM)
Project title: Advanced Approach for Computer Control of Electrical Technologies (ENERGYCOM)
Project short title: ENERGYCOM
Number of project implementation agreement: NPHE-2021/10241
Registration number: 4521
Department: Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Administrating department: Department of Industrial Electronics and Electrical Technologies
Finance fund: NordPlus Higher Education 2021
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 15.05.2021.
Project end date: 01.10.2022.
Title of grant issuer: Finish National Agency for Education EDFI
General manager: Anastasija Žiravecka
Administrative manager: Anastasija Žiravecka
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 30 000.00 EUR
Summary:

Mūsdienu industriālo sistēmu kontrole ir ārkārtīgi sarežģīta, aptverot problēmas un uzdevums elektrotehnikā un automatizācijā, informācijā un  komunikācijās tehnoloģijas, informātikā, digitalizācijā, process vadībā un kiberfizisko sistēmu drošībā, kas nodrošina nepārtrauktu un ilgtspējīgu darbību apstrādes rūpniecībā un ārpus tās. Projekts dos iespējas izmantot Baltijas reģiona labāko tehnisko universitāšu kapacitāti un ļaus veikt kopīgu aprīkojuma izmantošanu akadēmiskā procesa nodrošināšanai. 

Activities:
Akadēmiskā personāla un studentu mobilitāte ( tai skaitā virtuālā mobilitāte)
Partners:
  • Vilnius Gediminas Technical University
  • Tallinn University of Technology (TalTech)
  • Kaunas University of Technology
Project published on RTU website: 17.05.2021.

University