Project

.
.
Development and research of spread-spectrum-based control methods for magnetic resonance wireless power transfer systems
Project title: Development and research of spread-spectrum-based control methods for magnetic resonance wireless power transfer systems
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/3/19/415
Registration number: 4238
Department: Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineeri
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: vadošais partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 01.05.2020.
Project end date: 30.04.2023.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Project scientific manager: Jānis Zaķis
Project manager: Lauris Bisenieks
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Deniss Stepins

Šī pētniecības projekta pieteikuma mērķis ir magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu uz izkliedēta spektra bāzēto vadības metožu izstrāde un izpēte. Izstrādātas vadības metodes ļaus izveidot magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu ar augsto jaudas blīvumu, augsto drošumu, augsto lietderības koeficientu, augsto jaudas faktoru un zemiem elektromagnētiskiem izstarojumiem, uz kuras bāzes sadarbībā ar SIA „RobotNest” un Černigovas Nacionālas Tehnoloģiju Universitātes (ČNTU) pētniekiem tiks izstrādāts mobīlo robotu automātiskais bezvadu lādētajs, kas tiks arī komercializēts.

Activities:
1. Detalizēti tiks izpētīta dažādu modulācijas kombināciju ietekme uz magnētiskas rezonanses sistēmas parametriem (lietderības koeficients, pulsācijas izejā, ieejas stravas kropļojumi, jaudas faktors, konduktīvo un izstaroto traucējumu līmeņi).
2. Optimālas modulāciju veidu kombinācijas meklēšana ļaus atrast vislabāko variantu no magnētiskas rezonanses sistēmas kvalitātes rādītāju viedokļa.
3. Tiks izstrādāts automātiskais mobilo robotu bateriju bezvadu lādētājs (ar magnētisko rezonansi) ar augsto jaudas blīvumu, augsto drošumu, augsto lietderības koeficientu, augsto jaudas faktoru un maziem elektromagnētiskiem izstarojumiem.
Partners:
  • Chernihiv National University of Technology
Project published on RTU website: 01.05.2020.

University