RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Fakultāšu Studentu pašpārvaldes

Apskati 2020./21. akadēmiskā gada fakultāšu Studentu pašpārvalžu biedru sastāvi un to darbību programmas!

Vēlēšanu balsojums tiek veikts par savas fakultātes SP sarakstu, kurā reģistrējušies topošie fakultātes Studentu pašpārvalžu biedri. Lai FSP sarakstu ievēlētu un sarakstā esošie cilvēki kļūtu par biedriem, balsojumu PAR un PRET starpībai ir jābūt vismaz 10% no fakultātē studējošo skaita (balsojums notiek elektroniski ORTUS portālā). Pēc tam, kad saraksti ir ievēlēti, tie tiek apstiprināti tuvākajā Valdes sēdē, dzēšot veco biedru sarakstu, un spēkā stājas jaunais saraksts.

_