RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Uzdod jautājumu!

Ar ko nodarbojas RTU SP?

RTU Studentu parlaments ir īstā vieta studentiem, kam rūp studenti, studentiem, kas vēlas pavadīt savus studiju gadus ar pievienoto vērtību, aizstāvot studentu intereses un veidojot projektus. RTU SP apvieno visu RTU fakultāšu un studiju un zinātnes centru Studentu pašpārvaldes, kas nozīmē, ka katrs FSP biedrs ir arī RTU SP biedrs. RTU SP pārstāv studentus lēmējinstitūcijās, nodarbojas ar studiju kvalitātes pilnveidi un uzlabošanu, popularizē zinātni studentu vidū, ierosina uzlabojumus RTU infrastruktūrā, kā arī organizē dažāda veida pasākumus.

Kāda ir atšķirība starp RTU SP un FSP?

Katrai fakultātei un studiju un zinātnes centram ir sava Studentu pašpārvalde jeb FSP, kas aizstāv savas fakultātes vai studiju un zinātnes centra studējošo tiesības un intereses, kā arī veido aktīvu un interesantu ārpus studiju dzīvi fakultātē vai studiju un zinātnes centrā utt. Turpretī RTU SP jeb RTU Studentu parlaments būtībā dara to pašu, tikai jau lielākā mērogā (sīkāk vari izlasīt iepriekšējā jautājumā).

Īsāk sakot, RTU Studentu parlaments ir kā «mātes organizācija», kamēr katra atsevišķā FSP ir RTU SP «meitas organizācijas», kā arī, ja esi FSP biedrs, Tu kļūsti arī par RTU SP biedru!

Kā var iesaistīties Studentu parlamentā?

Studentu parlamentā vari iesaistīties dažādi:

 • kā SP aktīvists (t.i., Tu neesi ievēlēts savā FSP kā viens no biedriem, taču tāpat darbojies tajā) vai kā SP biedrs iesaistīties nodaļu darbos, apmeklēt nodaļu sēdes, piedalīties pasākumu rīkošanā, vienkārši būt palīdzīga roka RTU SP ikdienas darbos;
 • taču tikai kā SP biedrs vari tikt ievēlēts RTU SP Kopsapulcē un tajā pārstāvēt savu fakultāti, kā arī piedalīties RTU SP Valdes vēlēšanās un kļūt par kādas nodaļas vadītāju!
Kā var kļūt par Studentu parlamenta biedru?

Par SP biedru Tu vari kļūt pavisam vienkārši: Tava FSP studiju gadu sākumā izziņos pieteikšanos, lai kļūtu par savas fakultātes Studentu pašpārvaldes biedru. Pēcāk ORTUS vidē SP iepriekšnoteiktajā termiņā norisināsies FSP biedru vēlēšanas, kurās attiecīgās fakultātes studenti apstiprina vai neapstiprina FSP piedāvāto jauno biedru sarakstu. Ja saraksts tiek apstiprināts, apsveicam: Tu esi kļuvis par FSP biedru, kas nozīmē, ka automātiski kļūsti arī par SP biedru! Jo FSP biedrs ir arī SP biedrs!

Ko es iegūšu, iesaistoties Studentu parlamentā?

Iestājoties RTU un kļūstot par studentu, paveras daudzas un plašas iespējas, kur pārstāvēt studējošo nostāju un viedokli:

 1. Kļūstot par RTU SP biedru, saņemot balsstiesības un tās izmantojot FSP sēdēs (sēdes norisinās vismaz 1 reizi mēnesī, kā kurā FSP).
 2. FSP sēdē tiekot ievēlētam par Kopsapulces delegātu (Kopsapulces norisinās reizi mēnesī).
 3. Kandidējot ikgadējās FSP vēlēšanās un kļūstot par savas FSP valdes locekli.
 4. Kandidējot ikgadējās RTU SP valdes vēlēšanās un kļūstot par Valdes locekli.
 5. FSP sēdē tiekot ievēlētam par studējošo pārstāvi fakultātes domē vai studiju un zinātnes centra padomē.
 6. Saņemot FSP deleģējumu un tiekot apstiprinātam Kopsapulcē par studējošo pārstāvi Senātā (Senāta sēdes notiek katra mēneša pēdējā pirmdienā).
 7. Esot studējošo pārstāvim Satversmes sapulcē (Satversmes sapulces sēdes norisinās vienu līdz divas reizes gadā).

Esot studējošo pārstāvim ne tikai RTU lēmējinstitūcijās, bet arī aktīvam Biedram, ir iespēja apgūt daudz un dažādas prasmes:

 • darbu komandā, tai skaitā komandas vadības, darbu deleģēšanas, termiņu un prasību ievērošanas un pieprasīšanas utml. prasmes;
 • komunikāciju, tai skaitā arī publiskās runas prasmes;
 • laika plānošanu;
 • kritisko domāšanu;
 • darbu ar finansēm.

Un, protams, vēl bez studējošo viedokļa pārstāvēšanas RTU lēmējinstitūcijās un iegūtajām prasmēm studentu pārstāvniecībā, esot studējošo pārstāvim un RTU SP biedram iespējams iegūt daudz dažādus jaunus draugus un kontaktus, kas pavisam noteikti var noderēt turpmākajā dzīvē!

Kā var uzzināt, kad notiek SP nodaļu sēdes?

Diemžēl mums nav atrunāti konkrēti SP nodaļu sēžu laiku, taču iesakām sekot līdzi mūsu Google kalendāram, kurā ievietojam sēdes tiklīdz tās tiek ieplānotas un izziņotas! Kā arī vērsies savā FSP vai pie attiecīgā RTU SP nodaļas vadītāja un noskaidro visu par plānotajām RTU SP nodaļu sēdēm!

Kur atrodas RTU Studentu parlaments?

RTU Studentu parlaments atrodas Āzenes ielā 8, RTU dienesta viesnīcas ēkas 1. stāvā pretī RTU ETF!

Šādi mēs izskatāmies no ārpuses: 

Ko var darīt RTU SP birojā?

RTU SP birojā Tu vari atpūsties, mācīties vai darīt citus darbus, iepazīties ar uz vietas esošajiem nodaļas vadītājiem vai citiem aktīvistiem, kā arī parunāties ar biroja administratori!

Un nē, RTU SP birojā Tu nevari izveidot vai pagarināt studentu apliecību!

Vai Studentu parlamentā ir iespējams izveidot vai pagarināt studentu apliecību?

Nav iespējams, mēs jau to teicām... To Tu vari izdarīt Studentu Servisa centrā Āzenes ielā 6 otrpus Studentu parlamenta birojam (ejot no i/c Olympia)!

Vai RTU SP ir iespējams iegādāties RTU atribūtiku?

Jā, pie mums, RTU SP birojā, vari iegādāties gandrīz visu piedāvājumā esošo RTU atribūtiku.

Taču iesakām iegādāties kādu no RTU SP prezentmateriāliem! ;)

Ar kādiem jautājumiem varu vērsties Studentu parlamentā vai pie kāda no valdes locekļiem?

Droši vērsies pie mums ar jebkādiem sasāpējušiem jautājumiem akadēmiskajos, zinātniskajos, sociālajos un citos jautājumos.

Papildus tam pie RTU SP valdes locekļiem vērsies ar vēlmi noskaidrot par attiecīgo nodaļu, ko tā dara, iespējām darboties RTU SP vai vienkārši iepazīsties un parunājies, mēs esam atvērti un draudzīgi!

Sazinies ar mums