RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Iespējas iesaistīties zinātnē RTU

Iespējas iesaistīties zinātnē RTU

 

Zinātniskā pētniecība universitātē ir mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek realizēta visu mācību programmu ietvaros. RTU pētniecības stratēģiskais mērķis ir analizēt un dot risinājumus pieprasītām tehniskām un sociālām problēmām.

Praktiskai iesaistei pētniecībā un zinātnē RTU ir nodrošinātas dažādas platformas. (Par tām vairāk vari izlasīt rtu.lv/lv/zinatne)

Savus pirmos soļus zinātnē noteikti vari spert kādā no RTU laboratorijām vai atvērta tipa darbnīcām, pie kā saraksta apkopošanas šobrīd vēl strādājam, tomēr šeit jau dažas no tām.

 

 

 

RTU «LATVENERGO» RADOŠĀ LABORATORIJA

 

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē darbojas ar AS «Latvenergo» finansiālo atbalstu iekārtota studentu radošā darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan mūsu esošo un topošo studentu vidū. Darbnīcā no nodarbībām brīvajā laikā jaunieši pēc savas iniciatīvas, konsultējoties ar mācībspēkiem, nodarbojas ar elektronisko un elektrotehnisko shēmu maketu izveidi, iespiesto plašu projektēšanu, shēmu lodēšanu un testēšanu, kā arī mikrokontrolleru programmēšanu.

AS «Latvenergo» radošajā laboratorijā ir 12 darba vietas, kas nokomplektētas ar dažādiem mehāniskiem apstrādes instrumentiem, mēraparātiem un testēšanas iekārtām. Laboratorija tiek nemitīga uzlabota un papildināta ar jaunām iekārtām. 

Laboratorija atrodas Āzenes ielā 12/k1 - 219. kabinetā.


RTU ROBOTIKAS KLUBS

RTU Robotikas klubā apvienojas interesenti, kurus saista robotu būve. Kluba mērķi ir veicināt interesi par robotiem un ar tiem saistītajām nozarēm – elektroniku, mehāniku un programmēšanu, attīstīt robotikas kustību Latvijā, apmācīt jaunos robotu būvētājus un būvēt pasaules līmeņa robotus.

Interesentiem tiek dota iespēja apgūt robotikas pamatus, gatavojot vienkāršu sacensību robotus pieredzējušu būvētāju vadībā, īstenot savus projektus, kā arī iesaistīties citās Robotikas kluba aktivitātēs. Robotikas kluba biedri bieži rīko izbraukuma darbnīcas un seminārus skolēniem un citiem interesentiem, tā iepazīstinot ar robotikas kustību, gan arī apgūstot pedagoģiskās iemaņas. 

Robotikas klubā izglīto un apmāca jebkuru interesentu, pat ja viņam nav nekādu priekšzināšanu, bet ir vajadzīgais entuziasms. Katram, kurš grib nodarboties ar robotiku, ir jāsaprot, ka robots netop vienas dienas laikā, līdz ar to vajag apbruņoties ar pacietību un mērķtiecību, taču nedrīkst aizmirst arī par neatlaidību un centību, jo robota tapšanas process ir grūts un bieži vien ceļš uz panākumiem ir ilgs. Tā kā šī ir interesentu apvienība, tad jāsaprot, ka liela nozīme ir arī spējai pašam patstāvīgi rīkoties, izmantojot pārējos kā iedvesmas un zināšanu avotus, nevis kā robota lietošanas instrukciju. Tomēr kad entuziasms un pacietība tiks atalgoti ar sekmīgu robotam uzdoto komandu izpildi, prieks būs tā vērts!

Robotikas klubs atrodas Daugavgrīvas ielā 2 - 238. kabinetā.
Saziņai: m


DIZAINA FABRIKA

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus.

RTU Dizaina fabrika piedāvā:

  • produktu un konceptu dizaina pakalpojumus;
  • prototipēšanu;
  • R&D; 
  • uzņēmējdarbības atbalsta programmas.

RTU Dizaina fabrikā tiek īstenoti vairāki apmācību un studiju kursi, to vidū «Jaunu produktu dizains un attīstība», kur studenti strādā pie jaunu produktu izveides sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem, kā arī «VIP» (Vertikāli Integrēts Projekts), kura laikā starpdisciplināras studentu komandas pētnieku vadībā attīsta kādu izaicinošu ilgtermiņa pētniecības projektu.

RTU Dizaina fabrikā atrodas «theLAB» – atvērta tipa darbnīca, kurā RTU studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem ir iespēja materializēt savus izgudrojumus, izmantojot 3D printēšanas, lāzergriešanas un gravēšanas, ploterēšanas, lielformāta drukas un citu palīgrīku sniegtās tehnoloģiskās iespējas.

RTU Dizaina fabrika atrodas Ķīpsalas ielā 6.
Saziņai: www.facebook.com/rtudf/
 

Studentu biznesa inkubators IdeaLAB

Biznesa pirmsinkubators «IdeaLAB» dod dalībniekiem iespēju izstrādāt un pārbaudīt savu agrīnās stadijas biznesa ideju, pirms to īstenot dzīvē.

RTU IdeaLAB biznesa ideju pirmsinkubators apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades entuziastus, mācībspēkus un investorus, nodrošinot vidi jaunu ideju un produktu radīšanā vai jau esošo attīstīšanā.

RTU IdeaLAB veicina mācīšanos darot, iedrošina sasniegt jaunas virsotnes, kā arī sniegt atbalstu ideālās biznesa idejas attīstīšanai un materializēšanai.

Vairāk par IdeaLAB uzzini idealab.rtu.lv