RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Studiju process

Studijas un to procesi bez pašām mācībām ir sarežģīta un plaša pasaule, kuru ir nepieciešams saprast, lai studiju gadus RTU aizvadītu veiksmīgi. Skaties zemāk un iepazīsties ar, mūsuprāt, pašu būtiskāko par studiju procesu RTU, kas būtu jāzina jebkuram RTU studentam.

RTU struktūra

Rīgas Tehniskās universitātes struktūru veido centrālā administrācija, 9 fakultātes, 4 studiju un zinātnes centri, Rīgas Biznesa skola, RTU Inženierzinātņu vidusskola un RTU Olaines Tehnoloģiju koledža.

Svarīgākie termini

Šeit uzzināsi, kas ir kredītpunkts, studiju kurss, pārbaudījumi un akadēmiskais parāds.

Dokumenti, kuros vērts ieskatīties

Šeit var iepazīties ar Augstskolu likumu, Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi, RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodeksu, studiju reglamentu, studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas noteikumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums

Iepazīsties ar kārtību, kādā RTU tiek vērtēti studiju rezultāti!

Grupu vecākie

Akadēmiskās grupas vecākais ir svarīga jebkuras akadēmiskās grupas sastāvdaļa, jo tā uzdevums ir nodrošināt efektīvu komunikāciju starp studējošajiem un pārējām studiju procesa nodrošināšanā iesaistītajām pusēm. Šeit vari iepazīties ar grupas vecāko tiesībām un pienākumiem, kā arī nolikumu un priekšrocībām.