RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Dokumenti, kuros vērts ieskatīties

Dokumenti, kuros vērts ieskatīties

Augstskolu likums - regulē visu Latvijas augstākās izglītības iestāžu darbību

Rīgas Tehniskās universitātes Satversme - regulē Rīgas Tehniskās universitātes darbību

RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodekss - nosaka normas, kas ir jāievēro attiecībā pret RTU

Studiju reglaments - nosaka studiju kārtību RTU

Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums - nosaka studiju kursa apgūvē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu

Studiju pārtraukuma piešķiršanas noteikumi – nosaka nosacījumus studiju pārtraukuma piešķiršanai.