RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Studentu klubi

Elektronikas klubs

Elektronikas klubs ir vieta, kur praktiski pilnveidot savas zināšanas elektronikā, veicinot interesi par studijām un palielinot konkurētspēju darba tirgū.

Šajā studentu klubā ikviens interesents var īstenot savus studiju kursu un individuālos projektus. Tajā darbojas zinoši studenti, kas gatavi palīdzēt ar padomu un dalīties ar nepieciešamajām zināšanām veiksmīgai projekta realizācijai. Elektronikas kluba biedri sadarbībā ar Elektronikas un telekomunikācijas fakultāti regulāri piedalās dažādu veida izbraukumos, darbnīcās un ekskursijās.

Vari nākt gan mācīties un apgūt jaunas iemaņas, gan labot savas elektroiekārtas, gan vienkārši produktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Tas viss Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 114. kabinetā.

Studentu kluba vadītājs: Valters Šnē
Saziņai:


Tehniskie amatieri

Studentu kluba «Tehniskie amatieri» mērķis ir attīstīt studentu zināšanas par automašīnām un to darbības principiem, sniegt praktisku pieredzi automašīnu labošanā un apgūt metālapstrādes pamatus.

Kluba ietvaros tā biedri nodarbojās ar automašīnu labošanu, problēmu diagnosticēšanu, automašīnu restaurāciju un metālapstrādi. Tiek apgūtas nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā izveidot pašiem savas metāla detaļas un pastiprināti apgūtas metināšanas prasmes.

Tehniskajos amatieros veiksmīgai projektu realizācijai ir pieejams metināmais aparāts, urbjmašīna, leņķa slīpmašīna, ņūtonu atslēga, vītņgrieži, atsperu saspiedējs, skriemeļu novilcēji, atslēgu komplekti, muciņu komplekts, varatoki, multimetrs, āmuri, šmirģeļa slīpmašīna, celtniecības fēns, kompresors, vīles, auto domkrats, auto balsti un citi instrumenti.

Studentu kluba vadītājs: Reinis Masulis
Saziņai: m


Medicīnas iekārtas

Kluba mērķis ir veicināt studējošo pašizaugsmi, zināšanu papildināšanu un praktisku iemaņu apguvi ar ievirzi medicīnas inženierzinātņu nozarē. Tā ietvaros studējošajiem tiek sniegta iespēja papildināt un praktiski pielietot zināšanas jau ārpus studiju procesa.

Radot iespēju iepazīties gan ar Latvijā lietotajām medicīnas iekārtām, gan risinot tehniski saistītus uzdevumus, tiek veicināta izpratne par medicīnas inženiera darba specifiku.

Studentu kluba tikšanās reizēs tiek apskatīta vai nu konkrēta medicīnas iekārta, vai inženiertehniska problēma un gan teorētiski, gan praktiski risināts ar to saistīts uzdevums.

Studentu kluba vadītājs: Laura Ozoliņa
Saziņai: m


Programmēšanas klubs Semikods

Kluba ietvaros tiek pulcēti līdzīgi domājoši studenti, vai citi interesenti, kas vēlas uzlabot savas prasmes programmēšanā un citā IT saistītā veidā. Mērķa sasniegšanai tiek organizēti dažāda mēroga projekti, kuros tiek pieaicināti mentori izstrādāta koda pārbaudei. Īpaša vērība tiek piegriezta industrijā vajadzīgo prasmju apgūšanai.

Programmēšanas valodas izvēle tās apguvei un projektu izstrādei ir atkarīga no katra individuāli. Kluba biedri savstarpēji ir aicināti dalīties ar savu pieredzi un atklājumiem, lai tādējādi kopīgi varētu pilnveidot savas prasmes un zināšanas IT jomā.

Studentu kluba vadītājs: Mārtiņš Būmanis
Saziņai: m


Būvmehānikas klubs

Būvmehānikas kluba mērķis ir dot iespēju studentiem papildināt savas zināšanas gan būvmehānikas studiju kursa ietvaros, gan ārpus tā. Studentu klubā interesenti ir aicināti vērsties ar tēmā balstītiem neskaidrajiem jautājumiem. Līdz ar kluba dibināšanu, tā mērķis ir radīt interesi ne tikai par būvmehāniku, bet arī izmantot  iegūtās zināšanas, lai radītu jaunas tehnoloģijas būvniecības problēmu risināšanas paātrināšanai. Kluba formāts ir veidots, lai radītu labvēlīgu vidi, kurā vecāko kursu studenti konsultē un palīdz nesen studijas uzsākušajiem.

Būvmehānika, protams, neaprobežojas ar aprēķinu uzdevumiem, kas ir uzdoti studiju kursa ietvaros - katru gadu tiek izmantotas ar vien vairāk dažādas aprēķinu un modelēšanas programmas. Tā kā universitāte katru gadu fiziski nevar izmainīt studiju programmu un to padarīt atbilstošāku darba tirgum, tad interešu klubs piedāvās arī ieskatu dažādās datorprogrammās, kurās tiek pielietotas būvmehānikas zināšanas.

Studentu kluba vadītājs: Elvis Znotiņš
Saziņai: m