RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Studiju maksas atlaides

Iepazīsties ar studiju maksas atlaižu iespējām: Studentu parlamenta rekomendācija studentu atbrīvošanai no studiju maksas un studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atlaides piešķiršanas vispārīgo kārtību.

RTU Studentu parlamenta rekomendācija studentu atbrīvošanai no studiju maksas

Šeit vari izlasīt nolikumu par Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta rekomendāciju studentu atbrīvošanai no studiju maksas.

Studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atlaides piešķiršanas kārtība

Šeit vari iepazīties ar nolikumu par studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atlaides piešķiršanas vispārīgo kārtību.