RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Zinātne RTU

Zinātne un zinātniskā pētniecība Rīgas Tehniskajā universitātē ir būtiska mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek realizēta visu mācību programmu ietvaros. Arī RTU Studentu parlaments savā ikdienā iegulda ļoti daudz, lai attīstītu un papildinātu zinātni RTU, nodrošinot dažādas iespējas iesaistei tajā ar studentu klubu, laboratoriju vai darbnīcu palīdzību.

Studentu klubi

RTU SP paspārnē darbojas arī vairāki studentu klubi dažādās jomās kā elektronika, programmēšana, būvmehānika un citur, kas ļauj iesaistīties zinātnē jau studiju laikā!

Iespējas iesaistīties zinātnē RTU

Sper pirmos soļus zinātnē un iepazīsties ar RTU piedāvātajām laboratorijām vai atvērtā tipa darbnīcām!

SZTK tēžu krājums