RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU pirmkursnieku nometnes

RTU pirmkursnieku nometnes

Ik gadu augustā norisinās RTU pirmkursnieku nometnes, kurās pirms mācību uzsākšanas uz vairākām dienām dodas jaunie RTU studenti, lai brīvā gaisotnē un aktīvi pavadītu savu laiku, iegūtu jaunus draugus, iepazītu savu fakultāti un vienkārši atslēgtos no saviem ikdienas darbiem. RTU pirmkursnieku nometnes rīko visu 9 fakultāšu studentu pašpārvaldes atsevišķi vai apvienojoties vairākām fakultātēm kopā, piemēram, DITF un ETF kopīgā nometne "5G.exe" vai ETHZF, EVIF un MTAF kopīgā nometne "Sper Gaisā X12" 2019. gadā.