RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Pārstāvniecības seminārs «Balss»

Pārstāvniecības seminārs «Balss»

Viens no Studentu pašpārvalžu eksistenci attaisnojošajiem faktoriem ir studentu pārstāvniecība. Pārstāvniecības seminārs «Balss» piedāvā iespēju uzzināt vairāk par to tieši RTU kontekstā - seminārā dalībnieki iegūst visas vajadzīgās zināšanas par studentu pārstāvniecību RTU un tās lēmējinstitūcijās. Semināra galvenais mērķis - lai semināra dalībnieki dodas prom ar prasmju bagāžu, kas palīdzēs viņiem pārstāvēt ne tikai savas, bet arī citu studentu intereses. Pasākums parasti norisinās decembra sākumā.