RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Liepājas akadēmijas Studentu padome

Liepājas akadēmijas Studentu padome

 

Darbības programma

Biedru kandidātu saraksts

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Studentu padome jeb RTU LA SP ir vieta, kur aktīvi jaunieši pārstāv RTU LA studentu intereses RTU LA lēmējinstitūcijās un uzlabo ikdienas dzīvi LA vidē. Studentu padomē ir gaidīts ikviens RTU LA students, kas vēlas iesaistīties kādā no mūsu darbības virzieniem, lai gūtu pieredzi dažādās jomās, pilnveidotu savas prasmes, kā arī iegūtu noderīgus kontaktus nākotnei.

 

Mērķi

  • Pārstāvēt RTU LA studējošo intereses
  • Nodrošināt pārstāvniecību un aizstāvēt studējošo akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves intereses un tiesības RTU LA un citās valsts lēmējinstitūcijās.
  • Organizēt studiju, zinātnes, kultūras un sporta aktivitātes. Veicināt radošu, modernu, mācībām labvēlīgu vidi RTU LA.
  • Reprezentēt RTU LA studējošos Latvijā un ārvalstīs.
  • Radīt ērtāku vidi un neaizmirstamas atmiņas studiju laikā, rīkojot dažādus ārpusstudiju pasākumus.
  • Konsultēt un sniegt atbildes uz studējošo jautājumiem, palīdzēt risināt radušās problēmas;
  • Veidot komunikāciju ar RTU LA administrāciju, citām augstskolām un organizācijām.

 

Kā iesaistīties?

  • Ikdienā mūs vari meklēt LA SP telpās, kas atrodas RTU Liepāja 125. kabinetā (Lielā iela 14).
  • RTU LA SP Sēdes notiek trešdienās, plkst. 18:00. Sēdēs tiek apspriests aktuālais, nodota informācija par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, ja nepieciešams, tiek rīkotas arī vēlēšanas.