RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

EVIF SP jeb Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes pašpārvalde ir vieta, kur aktīvi jaunieši pārstāv fakultātes studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās un uzlabo ikdienas dzīvi fakultātē. Studentu pašpārvaldē ir gaidīts ikviens EVIF students, kas vēlās iesaistīties kādā no mūsu darbības virzieniem, lai gūtu pieredzi dažādās jomās, pilnveidotu savas prasmes, kā arī iegūtu noderīgus kontaktus.

MĒRĶI

 • EVIF studentu interešu pārstāvniecība augstākās lēmējinstitūcijās, fakultātes un universitātes struktūrvienībās.
 • Kultūras dzīves pilnveidošana un sportisku aktivitāšu veicināšana studentu vidū.
 • Studiju kvalitātes celšana un veiksmīgas komunikācijas nodrošināšana starp fakultātes darbiniekiem un studentiem.
 • Studentu zinātniskās darbības veicināšana.
 • Sociālās vides attīstība.
 • Studentu pašpārvaldes ilgtspējas nodrošināšana.

KAS VEIDO EVIF SP?

EVIF SP 2020./2021. studiju gadā bija 21 biedrs, šobrīd pašpārvaldē aktīvi iesaistās aptuveni 30 fakultātes studējošie.

EVIF SP Valdē darbojas EVIF SP vadītāja un vadītājas vietnieks, kā arī pieci virzienu vadītāji – Ārējo sakaru virziena vadītājs, Studiju un zinātnes virziena vadītājs, Kultūras un sporta virziena vadītāja, Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja un Iekšējā virziena vadītāja. Katrā no virzieniem pašpārvalde darbojās, lai nodrošinātu EVIF SP mērķu piepildīšanu.

DARBĪBAS ATTĪSTĪBA

 • EVIF SP ir kļuvusi par spējīgu un aktīvu pašpārvaldi, kurai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar fakultātes administrāciju un citiem darbiniekiem.
 • Pilnveidota EVIF SP pārstāvniecība RTU Senātā, RTU SP Kopsapulcē, RTU Satversmes sapulcē un fakultātes domē, nodrošinot pārstāvju izglītošanos pilnvērtīgai pārstāvniecībai.
 • Pilnveidota grupu vecāko sistēma, kas ļauj ātri un efektīvi uzlabot studiju procesu un nodot informāciju par aktuālajiem prakses un stipendiju konkursiem.
 • Ir stabila sadarbība ar Schenider electric, PlayPotential un tiek likti pamati sadarbībai arī ar vairākiem nozares uzņēmumiem.
 • Rīkoto pasākumu kvalitātes līmenis paaugstinās ar katru gadu, palielinās dalībnieku un atbalstītāju skaits.
 • Tiek organizēti mācību vakari priekšmetos, kuros studentiem nepieciešama palīdzība.
 • Pašpārvaldes iekšējā klimata uzlabošanai, regulāri tiek rīkotas Chill sēdes un saliedējoši pasākumi.

LAI IESAISTĪTOS

Ikdienā mūs bieži vien var sastapt EVIF SP telpā, kas atrodas mūsu fakultātes 211. kabinetā. Reizi mēnesī tiek rīkotas EVIF SP Kopsapulces sēdes, kurās tiek apspriests aktuālais, nodota informācija par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, ja nepieciešams, tiek rīkotas arī vēlēšanas vai balsojumi. Vismaz reizi mēnesī tiek rīkotas arī Chill sēdes, kurās kopīgi spēlējam galda spēles, atpūšamies aktīvi vai vienkārši pavadām laiku, saliedējoties un iepazīstot viens otru.

ATSKATS UZ PADARĪTO

Iepriekšējais studiju gads pašpārvaldei bijis izaicinošs – “ZOOM” gada laikā esam atcēluši vairākus pasākumus, kuri nevarēja notikt attālinātā versijā, esam noilgojušies pēc pašpārvaldes mājīgās telpas. Un tomēr katrā izaicinājumā esam atraduši arī savas veiksmes – tika izveidoti divi jauni akadēmiski un personības izaugsmes projekti – Skrējiens pēc vēja, kas bija inženiertehniskās sacensības par vēja enerģiju, un EVIF Izaugsmes seminārs, kas aprīlī motivēja studējošos studijām un ļāva augt kā personībām ne tikai studijās. Tāpat atjaunojām arī EVIF SP Kārtības rulli un strādājām pie komunikācijas uzlabošanas biedru un fakultātes studējošo starpā attālināto studiju apstākļos.

PLĀNI ŠIM GADAM

Šajā gadā vēlamies vairāk koncentrēties uz fakultātes studentu iekļaušanu un interešu apvienošanu dažādos pasākumos – esam atsākuši veiksmīgu sadarbību ar Latvenergo radošo laboratoriju (atradīsiet šo telpu tieši pretī EVIF SP telpai), esam tikušies ar EVIF institūtu pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas šajā studiju gadā. Lielākie jaunumi šajā gadā būs akustiskais koncerts ziemas noskaņās, EVIF hakatons un nu jau otro gadu – EVIF Jaudbalva, kuras laikā pateiksimies aktīvākajiem studentiem un darbiniekiem par paveikto gada laikā.

Ja tev ir ideja, ko vēlies realizēt vai kāda problēmsituācija, kurai kopīgiem spēkiem varam rast risinājumu – nāc ciemos un strāvosim kopā!