RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU Rīgas Biznesa Skolas Studentu pašpārvalde

RTU Rīgas Biznesa Skolas Studentu pašpārvalde

Ievads

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa Skolas (turpmāk - RBS) Studentu pašpārvalde
(turpmāk - SU) ir studentu kopiena, kas vēlaspilnveidot savu apkārtējo universitātes vidi. To
sasniedzam uzlabojot studiju kvalitāti, veidojot izglītojošus un atpūtas pasākumus un risinot
dažādas problēmas.
Uzsākot darbību SU, studenti var izvēlēties, cik daudz laika vēlas veltīt SU un kurās
divīzijās darbosies. SU ir vieta, kur attīstīt un pilnveidot sociālās, organizēšanas un dažādas citas
prasmes,kā arī iepazīt jaunus cilvēkus un izveidot kontaktus.

Mērķis

RBS SU darbības mērķi ir pārstāvēt visus RBS studentus, aizstāvēt viņu studējošo
akadēmiskās, sociālās tiesības un kultūras dzīves intereses RBS un RTU, veicināt radošu,
draudzīgu, izaugsmes veicinošu, studijām un atpūtai labvēlīgu vidi RBS. Mūsu mērķis ir panākt,
ka katrs RBS students ir lepns par to, ka ir studējis RBS BBA vai BITL programmā.
Darba tirgū vienmēr būs nepieciešami cilvēki, kas būs zinoši daudzās biznesa sfērās, vēl jo
vairāk, IT nozarē, tāpēc popularizēsim arī dažādassadarbības iespējas, ar jau zināmiem un vēl ne
tik zināmiem uzņēmumiem, laiiepazīstinātu studentus ar vidi, kurā tie atradīsies arī pēc studijām.

Vīzija

Šī gada laikā RBS SU vēlas uzturēt atvērtu un komunikablu studentu pārstāvniecību.
Vēlamies pabeigt mūsu atpūtas telpu renovāciju, lai arī tajās būtu iespēja veidot dažādus RBS
līmeņa pasākumus. Kā arī, vēlamies attīstīt mūsu kontaktus un radīt jaunus kontaktus ar sadarbības
partneriem ne tikai uzņēmumu vidē.