RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Arhitektūras fakultātes Studentu pašpārvalde

Arhitektūras fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

KAS MĒS ESAM?

Arhitektūras Fakultātes Studējošo Pašpārvalde ir Arhitektūras fakultātes studējošo kopums, kas vēlas pārstāvēt AF studentu intereses gan RTU lēmējinstitūcijās, gan ikdienas studiju procesā. Mūsu uzdevums ir parūpēties par Arhitektūras Fakultātes vārdu un studējošo labklājību, kā arī parūpēties par ārpus studiju dzīvi organizējot Arhitektūras studentiem saistošus pasākumus.

MŪSU MĒRĶI:

> Piederības un atbildības sajūtas celšana studentu vidū saistībā ar Arhitektūras fakultāti, nozari un studijām;

> Studentu iesaistīšana vasaras arhitektūras plenāros Latvijā un ārvalstīs, plenāru organizēšana;

> Studiju vides un mācību programmas kvalitātes uzlabošana, sadarbojoties ar pasniedzējiem un RTU AF vadību;

> AF studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana;

> Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu arhitektūras nozares profesionāļiem un dažādām ar jomu saistītām organizācijām;

> RTU AF un RTU AF SP atpazīstamības veicināšana universitātes un valsts līmenī;

MŪSU VĪZIJA:

Attīstīt AF SP kā organizāciju, kurā studenti izvēlas iesaistīties, lai pilnveidotu darba tirgū nepieciešamās līderības un komandas darba iemaņas vienlaikus apgūstot svarīgas dzīves vērtības un padarot AF studējošo ikdienas dzīvi patīkamāku.