RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Arhitektūras fakultātes Studentu pašpārvalde

Arhitektūras fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Šajā gadā RTU AF SP vēlēšanu sarakstā pārstāvēti visi kursi un grupas, samazinot studentu absolvēšanas un apmaiņas programmu rezultātā, tomēr pievienojoties arī dažiem pirmkursniekiem.

FSP mērķi:

  • Studiju vides un mācību programmas kvalitātes uzlabošana, sadarbojoties ar pasniedzējiem un RTU AF vadību;
  • Studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana;
  • Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu arhitektūras nozares profesionāļiem un dažādām ar jomu saistītām organizācijām;
  • Studentu iesaistīšana vasaras arhitektūras plenāros Latvijā un ārvalstīs, plenāru organizēšana;
  • RTU AF un RTU AF SP atpazīstamības veicināšana universitātes un valsts līmenī.

FSP darbības attīstība

Sadarbība ar arhitektu birojiem, pašvaldību plānošanas organizācijām

Tīklošanās veicināšana un pieredzes apmaiņa ar citām arhitektūras un tai pietuvināto nozaru universitāšu studentiem un studējošo pašpārvaldēm;

Vieslekciju, vasaras plenāru, diskusiju organizēšanu un iesaistīšanos līdzvērtīgos projektos, īpaši reaģējot uz aktuālām arhitektūras un pilsētvides problēmām.

 

centered image