RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu pašpārvalde jeb BIF SP ir galvenā organizācija, kas pārstāv BIF studentu intereses gan RTU lēmējinstitūcijās, gan ikdienas studiju procesā, kā arī parūpējas par ārpusstudiju dzīvi organizējot kultūras un sporta pasākumus.

 

Pašpārvaldes sastāvs

BIF SP veido valde, biedri un aktīvisti. BIF SP Valde ir 7 studentu sastāvā, vadītājs, vadītāja vietnieks un piecu virzienu vadītāji: Kultūras un sporta virziens, Finanšu virziens, Ārējo sakaru virziens, Sabiedrisko attiecību virziens, Studiju un zinātnes virziens.

 

Pašpārvaldes mērķi

  • BIF studentu interešu pārstāvniecība
  • RTU lēmējinstitūcijās augstākajā līmenī starpfakultāšu un internacionālo attiecību stiprināšana
  • Attālinātā mācību procesa un sociālās vides sekmīga nodrošināšana un attīstīšana
  • Studentu pašpārvaldes ilgtspējas nodrošināšana
  • Daudzpusīgas studentu attīstības veicināšana.

Pašpārvaldes vīzija

Attīstīt BIF SP kā organizāciju, kurā studenti izvēlas iesaistīties, lai pilnveidotu darba tirgū nepieciešamās līderības un komandas darba iemaņas vienlaikus apgūstot svarīgākās dzīves vērtības.

Darbības attīstības plāns

Šogad īpašu uzsvaru liksim jauno biedru un aktīvistu piesaistei, noturēšanai un izaugsmei. Lai to nodrošinātu ir nepieciešams parādīt, kādi ieguvumi un kādas attīstības iespējas ir jaunajiem censoņiem, pēc tam piederību un prasmes vēlamies stiprināt veidojot saistošus stratēģiskos seminārus kā arī uzticot atbildību pasākumu organizēšanā.

Saistībā ar pandēmiju ir svarīgi, lai studenti jūtas komfortabli mācībās un sociālajā dzīvē. Plānojam studentiem palīdzēt mācību procesā, uzlabojot komunikāciju starp studentiem un pasniedzējiem. Veidot sociālo vidi, kur studenti var jautri pavadīt savu brīvo laiku interesantās aktivitātēs un pasākumos.

Sadarbība ar administrāciju - Fakultātē šis ir pārmaiņu gads, tāpēc jo īpaši plānojam veidot ciešas attiecības ar jauno BIF vadību. Plānojam regulāras tikšanās ar dekānu un citiem administrācijas pārstāvjiem. Vēlamies parādīt, ka esam labs atbalsts studiju problēmu risināšanā un fakultātes attīstībā.

centered image