RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

ETHZF SP mērķi

  • Uzlabot informācijas apriti, iekšējo klimatu fakultātē, kā arī studiju kvalitāti iespēju robežās;
  • Kvalitatīvi aizstāvēt mūsu studentu intereses lēmējinstitūcijās fakultātes un RTU līmenī;
  • Pilnveidot ETHZF studentu studiju dzīvi ar dažādiem gan izklaidējošiem, gan izglītojošiem pasākumiem;
  • Dot iespēju ETHZF SP biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās;
  • Popularizēt un pozitīvi veicināt ETHZF SP un fakultātes vārdu.

Darbības attīstība

ETHZF SP ir salīdzinoši jauna studentu pašpārvalde, kas ar katru dienu aug. Mēs veiksmīgi sadarbojamies ar citām fakultātēm, rīkojot dažādus izglītojošus un izklaidējošu pasākumus. FSP ir ieguldījis lielus pūliņus, lai to popularizētu studentu vidū, tā sniedzot studentiem izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās.

Darbības organizācija

FSP tiek koordinēta sēdēs, čatu grupās un sociālajos tīklos. FSP sēdes norisinās katru otro nedēļu, tajās tiek pavēstīti jaunumi RTU dzīvē, pārrunāts aktuālais un nodota informācija biedriem par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, kā arī nepieciešamības gadījumā notiek vēlēšanas vai balsošana. Pasākumiem, atkarībā no vajadzības, tiek organizētas atsevišķas darba grupas un sēdes. Organizēšanas darbos var iesaistīties katrs FSP biedrs. Hierarhiskā shēma sastāv no ETHZF SP vadītāja, vadītāja vietnieka, virzienu vadītājiem un biedriem.

Padarītais iepriekšējā gadā

Iepriekšējais gads ETHZF SP ir bijis pilns ar neparedzētiem pavērsieniem. Tika nodrošināta studentu pārstāvniecība visās lēmējinstitūcijās. Rīkots aizraujošs pirmkursnieku seminārs kopā ar MTAF un EVIF studentu pašpārvaldēm “Sper Gaisā X13”. Veiksmīgi noorganizēts spēļu vakars kopā ar EVIF un ETF studentu pašpārvaldēm “Full House of Engineers”. Iesaistījāmies erudīcijas konkursa „Erudītais Inženieries‘20“ organizēšanā kopā ar DITF. Šogad arī atdzīvinājām „Spelling Bee‘21“ – burtošanas konkurss angļu valodā. Šis ir arī pirmais patstāvīgais pasākums, ko rīkoja ETHZF SP.

Sirdij tuvs paveikums ir studentu pašpārvaldes telpas remonta straujais progress.

Liels sasniegums ir arī “Gada Izaugsme” balvas iegūšana Parlamenta Gada Balvā, kas bija kā rādītājs tam, ka mūsu darbība visa gada garumā ir pamanīta un mēs dodamies pareizajā virzienā.

FSP plāns nākamajam darbības gadam

Visa gada garumā tiek plānots iesaistīties jaunos projektos ar citām fakultātēm.

Visa gada garumā tiek plānots rīkot arī dažādas vieslekcijas saistībā ar tulkošanas nozari un darba iespējām tajā. Lai neaprobežotos tikai ar tulkošanas nozari, veidot iedvesmojošo stāstu vakarus, uzrunājot dažādus cilvekus padalīties ar savu pieredzi neformālā gaisotnē.

Visa gada garumā aktualizēt Rektora Kausu, un dažādus citus sporta pasākumus. Ir jāizveido vai jāiesaistās sporta pasākumu rīkošanā. Kā arī var rīkot dažādas zibakcijas par aktuālām tēmām, piemēram, mentālā veselība, akadēmiskais godīgums, zaļais dzīvesveids.

Ir jāsāk pilnveidot otrā semestra projektu klāsts, jo uz doto brīdi šajā laika periodā mēs neesam īpaši.

Tabulā ir iespējams iepazīties ar aptuveno darbu un pasākumu sadalījumu pa mēnešiem. Visi šie darbi ir jau norisinājušies iepriekš un ir iespējams noteikt to aptuveno laika līniju. Jaunajiem projektiem un iecerēm nav konkrētas laika līnijas, un tie var notikt jebkurā laika posmā.

Valdes sastāvs

Pašpārvaldes vadītāja: Ita Daugavvanaga

Vadītāja vietniece: Marta Fabrika

Studiju virziena nodaļas vadītājs: Heinrihs Cielavs

Kultūras un sporta nodaļas vadītāja: Rema Kalniņa