RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

ETHZF SP mērķi:

  • Kvalitatīvi aizstāvēt ETHZF studējošo intereses lēmējinstitūcijās fakultātes un RTU līmenī;
  • Uzlabot informācijas apriti, iekšējo klimatu fakultātē, kā arī studiju kvalitāti iespēju robežās;
  • Pilnveidot ETHZF studentu studiju dzīvi ar dažādiem gan izklaidējošiem, gan izglītojošiem pasākumiem;
  • Dot iespēju ETHZF SP biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās;
  • Popularizēt un pozitīvi veicināt ETHZF SP un fakultātes vārdu.

Vīzija

Šī gada laikā ETHZF SP vēlas atjaunot fakultātes studējošo pārstāvniecību, veidojot atvērtu un visaptverošo vidi ETHZF studējošajiem. Neskatoties uz fakultātes novietojumu ārpus studentu pilsētiņas Ķīpsalā, ETHZF SP vēlas integrēties citu fakultāšu studentu pašpārvalžu vidū, piedaloties to organizēšanā vai nodrošinot ETHZF studējošo pārstāvniecību, tādejādi piedāvājot studējošajiem iegūt jaunas pieredzes, kontaktus un pašizaugsmi.

Darbības attīstības plāns

ETHZF SP ir salīdzinoši maza studentu pašpārvalde, salīdzinot ar citu fakultāšu studentu pašpārvaldēm, savukārt ar degsmi acīs, arī mēs augam un attīstāmies. Veiksmīgi sadarbojamies ar citām fakultātēm rīkojot gan izglītojošus, gan izklaidējošus pasākumus. ETHZF SP ir komunikācijas tilts starp administrāciju un studējošo pašpārvaldi, tā sniedzot studējošajiem aktuālāko informāciju par mācību procesu un notikumiem universitātē.  ETHZF SP ir ieguldījis lielus pūliņus, lai to popularizētu studentu vidū, tā sniedzot studentiem izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās.