RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Cēsu studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

Cēsu studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra Studentu Pašpārvalde (CSZC SP) strauji uzņem apgriezienus aktīvi rīkojot pasākumus gan prāta asināšanai, gan brīvā laika pavadīšanai. CSZC SP ir vieta, kur ir gaidīts ikviens studiju un zinātnes centra jaunietis, lai īstenotu savas idejas, uzzinātu ko jaunu, labi pavadītu brīvo laiku un kopīgiem spēkiem uzturētu draudzīgo un mājīgo vidi.

SP darbības organizācija:

CSZC Studentu pašpārvaldē šobrīd darbojas 4 studentes, kas satiekas reizi divās nedēļās, lai īstenotu idejas, kas uzlabo studiju dzīvi, saziņu ar CSZC administrāciju, padara studentu ikdienu radošāku un veicina RTU CSZC atpazīstamību.

Lai turpinātu iesākto ir plānots iesaistīt studentus no katra CSZC kursa, lai nodrošinātu informācijas apriti, kursu saliedētību un, protams, noskaidrotu studentu vēlmes, attiecībā uz aktivitāšu saturu un nepieciešamajiem uzlabojumiem CSZC SP darbībā.

Mērķis, vīzija un darbības attīstības plāns:

CSZC SP mērķis ir pārstāvēt RTU CSZC studējošo intereses CSZC un RTU vidē.. CSZC SP uzdevums ir nodrošināt pasākumus ar izglītojošu saturu un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

CSZC SP vīzija ir izveidot un uzturēt mājīgu un draudzīgu vidi studiju un zinātnes centrā, kur ikvienam studentam ir iespēja parādīt sevi, gūt zināšanas un jautri un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Šī gada plānos ietilpst papildināt aktivitāšu klāstu, un paralēli veidot ciešu sadarbību ar Cēsu Juniešu domi, Cēsu novada tehnikumiem un vidusskolām, savstarpējai pieredzes apmaiņai un RTU CSZC popularizēšanai Cēsu jauniešu vidū.

SP darbības līdzšinējā attīstība:

CSZC SP darbojas otro gadu. Pagājušajā gadā tika sakārtoti dokumenti un iekustināti CSZC studenti brīvā laika aktivitātēm, organizētas vieslekcijas, sevišķi par noslēgumu darbu noformēšanas prasībām, un protams turpināts Digitālais Brančs, kas ietver diskusijas, par dažādām aktuālām tēmām.