RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir pārstāvēt studentu intereses gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Studentu pašpārvalde rūpējas par fakultātes studentu ārpusstudiju dzīvi, organizējot dažādus kultūras, sporta un izglītojošus pasākumus. Šogad vairāk nekā 40 aktīvi fakultātes studenti kļūs par pašpārvaldes biedriem.

FSP vadība

Pašpārvaldi vada tās valde, kas sastāv no vadītāja, vadītāja vietnieka un dažādu virzienu vadītājiem. Šogad MLĶF SP valdi pārstāv:

 

• FSP Vadītājs – Annija Vaska

• Vadītāja vietniece – Ance Drulle

• Studiju virziena vadītāja – Agnese Bule

• Kultūras un sporta virziena vadītājs – Rūdolfs Grāvītis

• Finanšu virziena vadītājs – Maksims Podskočijs

• Ārējo sakaru virziena vadītāja – Beatrise Santa

• Zinātnes un saimnieciskās darbības virziena vadītājs – Rihards Lācis

• Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja – Daniela Kūla.

FSP mērķi

•Pārstāvēt visu studiju līmeņu studentu intereses.

• Rūpēties par studiju kvalitātes uzlabošanu.

• Organizēt dažādus sporta, kultūras un izglītojošos pasākumus.

• Turpināt tādu pasākumu organizēšanu, kā, piemēram ''Ķīmiķu burvis'', ''Ziemassvētku lekcija'', ''Kreatīvās ķīmiķu dienas'', ''Bezmiega varā'' un daudzus citus.

• Rūpēties par studentu labsajūtu fakultātes telpās.

FSP vīzija

MLĶF SP vīzija ir kļūt par visaktīvāko pašpārvaldi popularizējot FSP starp fakultātes studentiem, taisot jaunus pasākumus, sadarbojoties ar vadību un pats galvenais – palīdzot studentiem. Izmantojot iepriekšējos gados gūto pieredzi nodrošināt pilnvērtīgu pašpārvaldes darbību.

FSP darbības attīstība

• Rīkot regulāras tikšanās ar grupu vecākajiem, kurās tiek apspriestas aktuālākās studentu problēmas.

• Periodiski izsūtīt anketas par studiju kursu norisi.

• Rūpīga katra notikušā pasākuma izvērtēšana un uzlabošana.

• Iesaistīt biedrus katrā no MLĶF SP Valdē pārstāvētajiem darbības virzieniem.

• Regulāri rīkot lielsēdes, kurās tiek izrunātas aktualitātes un pasākumi.