Project

.
.
A wearable, energy-independent human and environmental parameters measurement system
Project publications:
Project title: A wearable, energy-independent human and environmental parameters measurement system
Project short title: -
Number of project implementation agreement: KC-PI-2020/20
Registration number: 4310
Department: Institute of Technical Physics
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.04.2020.
Project end date: 30.09.2020.
Title of grant issuer: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Project scientific manager: Juris Blūms
Project manager: Ieva Jokste
Total finance:
Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 27 777,78, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums 10% EUR 2 777.78 apmērā.
Summary:

Tehnoloģiju pārneses projekta mērķis ir izveidot enerģētiski neatkarīgu un apģērbā integrējamu elektronisko sistēmu cilvēka fizioloģisko un apkārtējās vides parametru mērīšanai un komunikācijai ar attālinātu uztvērēju.

Izstrādātā tehnoloģija attiecas uz valkājamo elektronisko sistēmu un viedā apģērba veidošanu.

Attīstoties viedā apģērba koncepcijai parādījās prasība papildināt apģērba veiktās funkcijas ar jaunām īpašībām, kas ietver sevī veselības stāvokļa novērošanu, komunikāciju ar apkārtējo vidi un objektiem, kā arī ar drošību saistītās funkcijas un īpašības. Lai padarītu to par iespējamu ir nepieciešams integrēt apģērbā dažādas elektroniskas sistēmas un to barošanas avotus. Maksimālā šādu valkājamu sistēmu funkcionalitāte var tiks sasniegta, panākot elektronisko sistēmu neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem, atsakoties no vienreizējām un pārlādējamajām baterijām šādu sistēmu konstrukcijās un nodrošinot nepieciešamās enerģijas iegūšanu no apkārtējās vides un valkātāja kustībām un siltuma plūsmām.  Tieši tas arī ir attīstāmās tehnoloģijas mērķis – padarīt valkājamās elektroniskās sistēmas neatkarīgas no ārējiem enerģijas avotiem, iekļaujot sistēmās apkārtējās vides, valkātāja vai apģērba daļu kustību un/vai siltuma plūsmas enerģijas  pārveidotājus. Tas savukārt, likvidēs nepieciešamību piekļūt sistēmas elementiem bateriju nomaiņas vai uzlādes nolūkos un ļaus veidot tās pilnīgi hermētiskas sistēmas, likvidējot galveno elektronisko sistēmu darbības traucējuma avotu – mitrumu, kuram apģērbs tiek nepārtraukti pakļauts.   

Activities:
Izstrādāti:
- tehniski ekonomiskais pamatojums;
- komercializācijas stratēģija.
Project published on RTU website: 01.04.2020.

University