Project

.
.
Ultrasonic scanner for assessement of quality of surface layer of constructional materials
Project publications:
Project title: Ultrasonic scanner for assessement of quality of surface layer of constructional materials
Project short title: -
Number of project implementation agreement: KC-PI-2020/2
Registration number: 4307
Department: Powder Materials Research Laboratory
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.04.2020.
Project end date: 30.09.2020.
Title of grant issuer: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Project scientific manager: Aleksejs Tatarinovs
Project manager: Ieva Jokste
Total finance:
Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 27 777,78, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums 10% EUR 2 777.78 apmērā.
Summary:

Projekta mērķis ir attīstīt komerciālu ultraskaņas skeneri būvmateriālu un citu konstrukcijas materiālu virsmas slāņa kvalitātes novērtēšanai. Fizikālais princips ir Releja ultraskaņas viļņu spektroskopijas izmantošana un 2D telpas-laika viļņu formas profilu dažādās frekvencēs analīze. Attēlu atpazīšanas algoritmi un mašīnmācīšanās elementi tiek izmantoti, lai raksturotu materiālu virsmas slāņu stāvokli attiecībā uz mikrodefektu uzkrāšanos vides faktoru ietekmē, materiāla novecošanās pakāpi un destrukcijas dziļumu. Skeneris ir ierosināts kā oriģināls instruments materiālu nesagraujošai pārbaudei un novērtēšanai, kuram nav pašreizējo analogu. Skeneris atrodas TRL 5 līmenī, eksperimentālais prototips tika izmantots RTU BIF 2018.-2019.gados, lai izpētītu salizturīgu un ugunsizturīgu betonu attiecīgi 

Activities:
Izstrādāti:
- tehniski ekonomiskais pamatojums;
- komercializācijas stratēģija.
Project published on RTU website: 01.04.2020.

University